Lista dig hos oss

Du är välkommen att lista dig hos oss på Vårdcentralen Läkarhuset.

Du kan lista dit på vårdcentreln Läkarhuset genom:

* 1177 (logga in med BankID) och under vårdval välj: Vårdcentralen Läkarhuset

* Via Mitt PTJ (digital vårdtjänst)

* Ringa oss på 031-810900

* Du kan även komma in till oss på vårdcentralen och fyll i en vårdvalsblankett så är du listad hos oss inom 24 timmar.

Ett besök på den vårdcentral du har valt kostar 100:- till läkare och 50:- för sjukvårdande behandling hos t ex sjuksköterska eller psykolog.

Om Du söker vård på en annan vårdcentral är motsvarande kostnad 300:- respektive 100:-.