Vaccination säsongsinfluensa

Influensa vaccination:

Du så är listad på vårdcentralen Läkarhuset kan boka tid för influensa vaccination.

Vi rekomenderar dig att boka tid via Mitt PTJ (digitalvårdtjänst), 1177 eller ringa oss på 031810900.

Kostnad:

0 kr Riskgrupp

230 kr Övriga

OBS: Önskar du att ta dos 3 av covid vaccin, går det bra att göra samtidigt med influensa vaccination. Du behöver inte boka en extra tid. Säg till att du önskar dos 3 när du är på plats på Läkarhuset. Det ska gå 5 mån från dos 2.

Kostnad:

Riskgrupp (se vilka som ingår i riskgrupp nedan): 0 kr

Övriga: 230 kr

Vaccination är det bästa skyddet mot svår influensasjukdom. Även om man vaccinerats kan man få influensa, men symtomen blir oftast mildare. Vaccinationsstrategin syftar till att skydda grupper med ökad risk för allvarlig influensasjukdom och svåra följdsjukdomar som till exempel lunginflammation och blodförgiftning.

Följande grupper bör erbjudas vaccination:

  • Personer över 65 års ålder
  • Gravida efter graviditetsvecka 16
  • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom, 
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma (går på specialist mottagning) andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder) 
  • kronisk lever- eller njursvikt,
  • diabetes mellitus, 
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Dessa grupper är mer eller mindre heterogena och i vissa fall kommer det krävas en individuell bedömning av om vaccination ska erbjudas eller inte.

För personer som tillhör någon av grupperna ovan är vaccinationen gratis. För övriga kostar det 230 kronor.

Folkhälsomyndigheten betonar även vikten av vaccination till:

Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar


All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.