bild

Hälsokontroller

Det finns många sätt att mäta hälsa på. Samtiden ger sitt svar på detta genom att erbjuda många olika hälsokontroller, vilket gör det svårt att veta vilka kontroller och prover du tror dig behöva välja.

Vi tror att bra hälsokontroller kan ge dig stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor och sporra dig att på ett positivt sätt bryta dessa. På så vis kan de främja din hälsa och förebygga sjukdom. För dig med ärftlig belastning och/eller med riskfaktorer för att drabbas för vanliga folksjukdomar såsom hypertoni och diabetes kan tidig diagnos vara avgörande. Vi erbjuder två olika hälsokontroller, en grundläggande och en utökad. Du är välkommen att höra av dig för att rådfråga innan beställning. Här nedan kan du läsa vad som ingår. Du som inte är listad hos oss kan också beställa hälsokontroll, men för att vi ska kunna följa upp eventuellt avvikande värden krävs det att du listar dig här.

Till bägge hälsokontrollerna så finns det möjlighet till att komplettera med valfritt PSA-test mot en tilläggskostnad enligt Region Skånes prislista för blodprover. Eventuellt tilläggsprov ska meddelas vid tidbokningen.

 

.

Grundläggande hälsokontroll: 995 sek

För att upptäcka och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar såsom högt blodtryck, typ 2-diabetes, stroke och hjärtinfarkt erbjuder vi en allmän hälsokontroll. Vi kan även upptäcka allvarliga men botbara sjukdomar i tid såsom förmaksflimmer och njursjukdomar.

Du blir kallad till undersköterska för fasteblodprover (blodvärde, blodsocker, blodfetter, njurprover, leverprover), urinprov, blodtryck och EKG samt beräkning av din BMI (kroppsmasseindex) och midjestuss-kvot. Du kommer få fylla i frågeformulär gällande dina levnadsvanor. Detta frågeformulär tar upp följande: Kost, Rökning, Alkohol, Motion = KRAM.

Vår sjuksköterska träffar dig sedan och går igenom resultaten med dig. En läkare gör en medicinsk bedömning och utfärdar ett hälsocertifikat samt rekommenderad handlingsplan som skickas hem till dig. Om det pga avvikande värden bedöms att du bör träffa en läkare och du är listad hos oss bokas du in på en tid för vidare handläggning. Detta blir ett vanligt läkarbesök och en patientavgift på 200 sek tillkommer, högkostnadsskydd/frikort gäller.

.

Utökad hälsokontroll: 2195 sek

Med en utökad hälsokontroll får du en mer omfattande överblick av din hälsa.

För att upptäcka och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar som högt blodtryck, typ 2-diabetes, stroke och hjärtinfarkt erbjuder vi en utökad hälsokontroll. Genom utvidgad provtagning kontrollerar vi även för vitaminbrist och rubbningar i ämnesomsättningen. Vi kan   också upptäcka allvarliga men botbara sjukdomar i tid såsom förmaksflimmer och njursjukdomar.

Du blir kallad till undersköterska för fasteblodprover (blodvärde, vita blodkroppar, blodplättar, blodsocker, blodfetter, njurprover, leverprover, B12-vitamin, D-vitamin, järnvärde och ämnesomsättningsprov), urinprov, minilungfunktionstest, blodtryck och EKG samt beräkning av din BMI (kroppsmasseindex) och midjestuss-kvot. Du kommer få fylla i frågeformulär gällande dina levnadsvanor. Detta frågeformulär tar upp följande: Kost, Rökning, Alkohol, Motion = KRAM.

Förutom denna utökade provtagning får du även träffa en av läkarna på vårdcentralen.  Läkaren gör en grundlig fysisk undersökning, går igenom dina testresultat och gör en medicinsk bedömning av din aktuella hälsa. Detta dokumenteras i ett hälsocertifikat som skickas hem till dig. Eventuell utredning, behandling och uppföljning av avvikande värden ingår inte i hälsokontrollen utan innebär, för dig som är listad hos oss, bokning av ny läkartid. Detta blir ett vanligt läkarbesök och en patientavgift på 200 sek tillkommer, högkostnadsskydd/frikort gäller.