Antikroppstest Covid-19

 

UPPDATERING GÄLLANDE ANTIKROPPSTEST!

Från och med den 1 april upphör möjligheten att själv boka ett antikroppstest hos Västra Götalandsregionen. Därmed är den sista dagen med tider att boka hos oss 25/3. Prov kan fortfarande tas men då efter läkarbedömning.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att antikroppstestning på individnivå i de flesta fall endast har ett begränsat värde. De rekommenderar att antikroppstestning i fortsättningen endast ska genomföras vid medicinsk indikation, för att kartlägga immunitet eller vid genomförande av studier.

Du kan läsa mer på länken nedan:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/februari/uppdaterad-vagledning-om-antikroppstestning-vid-covid-19/