Vaccination Covid-19

 

Risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är större i vissa grupper. Risken ökar med åldern och skyddet från vaccination sjunker snabbare hos äldre än yngre. Från och med 1 september 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos inför höst- och vintersäsongen.

Du som är 65 år och äldre, samt du som är 18 år och äldre och tillhör en riskgrupp rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos från 1 september. Rekommendationen gäller alla som har en ökad risk för allvarlig covid-19 sjukdom så som:

  • gravida
  • personer med nedsatt immunförvar
  • personer med hjärt- och lungsjukdom

Läs mer om riskgrupper och se hela listan på Folkhälsomyndigheten här.

Du som är 80 år och äldre är välkommen till vårdcentralen för vaccination.

Du som är 65 år och äldre samt du som hör till en riskgrupp är välkommen till valfri vaccinatör i Västra Götaland.

Du som är 18-64 år men inte tillhör en riskgrupp rekommenderas fortsättningsvis vaccination. Du som vill ta ytterligare en påfyllnadsdos kan göra det från 1 september. Vaccination sker på valfri vaccinationsmottagning i Västra Götaland.

Från den 1 november 2022 avslutas Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation om vaccination mot covid-19 till alla grundfriska barn och unga mellan 12 och 17 år. Detta görs på grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och unga.

Vi vill förtydliga att detta gäller samtliga doser till barn, alltså även dos 2 till den som tidigare fått dos 1.

För att se listan på vaccinationsmottagningar i Västra Götaland klicka här.

Det ska ha gått 4 månader sedan den senaste dosen.

Vi vaccinerar med Pfizers vaccin, Comirnaty. Oavsett tidigare vaccin är det godkänt att få detta vaccin som påfyllnadsdos.

Om du medicinerar med tablett Waran behöver du ha med ett PK-prov som inte är äldre än 7 dagar vid vaccinationstillfället. Värdet får inte överstiga 2,8.

Du bokar din tid via länken nedan och vaccinationen sker på:

Vårdcentralen Nordstan
Kronogatan 12
462 30 Vänersborg

Nya tider släpps kontinuerligt.

BOKA DIN TID HÄR

 

Behöver du hjälp med att boka din vaccination kontakta oss via telefon: 0521-262082.

 

Klicka här för mer information!