Vaccination mot Covid-19

Det är många som ringer och har frågor kring vaccinationen mot Covid-19. Detta belastar våra telefontider en hel del, och i nuläget vet vi inte hur upplägget av vaccinationen kommer att bli, när vi startar eller hur prioriteringar kommer att se ut. Det kommer att komma ut information här när vi vet mer samt på Facebook och Instagram, men till dess vi får be dig som patient att gå in på länken nedan för samlad och uppdaterad information.

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/#section-120321