Vaccination Covid-19

Covid-vaccination dos 3

Nu erbjuds personer som är 65 år eller äldre en 3:e dos vaccin, de personer som är 64 år och yngre får vänta.

Personer som har hemtjänst erbjuds också dos 3. För denna grupp finns ingen nedre åldersgräns.

OBS! Tidsintervaller mellan dos 2 och 3:

  • 5 månader för de som är över 65 år eller har fått ett brev från specialistmottagning.
  • 6 månader från 64 år och nedåt.

Vårdcentralen vaccinerar med Pfizers vaccin, Comirnaty. Oavsett tidigare vaccin är det godkänt att få detta vaccin som dos 3.

Man kan få Covid-vaccin och vaccin mot säsongsinfluensan vid samma tillfälle, dock i olika armar.

Kommunen ansvarar för vaccination till personer med hemsjukvård, personer som bor på särskilt boende samt vissa personer som har LSS-insatser. För mer information kontakta kommunen.

Om du medicinerar med tablett Waran behöver du ha med ett PK-prov som inte är äldre än 7 dagar vid vaccinationstillfället.

Det behöver inte vara samma vaccinatör som gett dig dos 1 och 2 utan du kan vända dig till valfri vaccinatör.

Klicka här för mer information!

Uppdaterat: 2021-11-30