Vaccination Covid-19

Vaccination Covid-19


Risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är större i vissa grupper. Risken ökar med åldern och skyddet från vaccination sjunker snabbare hos äldre än yngre. Personer med nedsatt immunförsvar är en annan grupp som behöver stärka sitt skydd mot covid-19. Dessa grupper erbjuds därför en andra påfyllnadsdos (dos 4).

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos (dos 4) till följande grupper:

  • personer som bor på SÄBO
  • personer som har fyllt 18 år och har hemtjänst eller hemsjukvård
  • personer som är 65 år och äldre och det har gått minst 4 månader sedan dos 3
  • personer med ett brev från sjukhuset med rekommendation om vaccination
  • personer med Downs syndrom
  • personer som är 12 år eller äldre kan också boka tid för dos 1 eller 2, det ska ha gått minst 4 veckor mellan dos 1 och 2

Den andra påfyllnadsdosen (dos 4) ges tidigast fyra månader efter första påfyllnadsdosen. Du bokar själv sin tid (via länken nedan)

Vi vaccinerar med Pfizers vaccin, Comirnaty. Oavsett tidigare vaccin är det godkänt att få detta vaccin som påfyllnadsdos.

Om du medicinerar med tablett Waran behöver du ha med ett PK-prov som inte är äldre än 7 dagar vid vaccinationstillfället. Värdet får inte överstiga 2,8.

Du bokar din tid via länken nedan och vaccinationen sker på:

Vårdcentralen Nordstan
Residensgatan 23
462 30 Vänersborg 

Nya tider släpps kontinuerligt. 

BOKA DIN TID HÄR

Klicka här för mer information!

Uppdaterat: 2022-06-20