Vaccination Covid-19

Vi är nu i FAS 2!

Vi följer den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten fastställt.

  • Personer över 75 år och äldre kommer att ringas för att erbjudas en tid på Arena Vänersborg av respektive vårdcentral. Det är alltså året man fyller 75 som räknas.

  • Alla personer som är 70 år och äldre har fått ett informationsbrev samt en hälsodeklaration hemskickad från Västra Götalandsregionen. Hälsodeklarationen fylls i och TAS MED vid vaccinationstillfället i Arena Vänersborg.

Vill du redan nu skriva ut och fylla i en hälsodeklaration kan du göra det här, annars fyller du i en vid vaccinationstillfället. 

Vaccination till berörda i denna Fas 2 kommer ske i Arena Vänersborg, där alla vårdcentraler i kommunen samarbetar. Mer information kommer om hur och när detta kommer ske. Vi uppdaterar information i olika medier och informationskanaler. Var vänlig sprid denna information till anhöriga runt dig.

Vi ber er vänligen inte ringa vårdcentralen gällande frågor angående vaccination då vi inte har ytterligare information i nuläget. Ta hjälp av anhöriga och bekanta vid svårighet att uppdatera Er via våra hemsidor.

Preliminär plan vaccination inom Västra Götalandsregionen finner du nedan:
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/526e431e-26d5-44a5-b200-174464ebfcff/vaccinplan%202021-03-23.pdf?a=false&guest=true

 

Medicinerar du med

  • Waran ber vi Dig ta med senaste PK värdet, får vara max 1 vecka gammalt.

 

Vid tidigare svår allergisk reaktion som krävt sjukhusvård vänligen kontakta Din vårdcentral. Vaccineringen kommer då istället att ske på den vårdcentral du tillhör och inte på Arenan.

 
Uppdaterat: 2021-04-16