Besök för infektionspatienter

Har du infektionssymtom där vi bedömer att du behöver läkarundersökning, sker detta framöver via separat ingång i p-huset Shopping näst översta plan på Timmermansgatan.

Du får tydliga instruktioner vid tidsbokningen, och till vår infektionsmottagning har vi enbart bokade tider = i samråd med sjuksköterskan som du pratar eller chattar med.
Liksom tidigare, är det absolut viktigaste för att undvika spridning av covid-19, att vaccinera sig samt att vid infektionssymtom undvika smitta någon annan.

Du får kontak med oss via MittPTJ eller via telefon 0920-407150.