Samtalskontakt/Betendevetare

På samtlsterapin kan du få olika typer av hjälp med psykisk ohälsa, Det kan vara krishanetring men också längre samtalskontakt vid tex depression. Vi hjälper också till vid kontakter med företagshälsovården

Telnummer: 0920-407175

Teltid:

  •  Onsdag +  torsdag 0800-0830 (Anna)
  • Tisdag + Fredag 0800-0830 (Annica)

 

Anna Rönnbäck

Ida Markström (föräldraledig)

Annica Eriksson