Vår verksamhet

Våra läkare är specialister i allmänmedicin och hjälper dig med så väl kroniska som akuta besvär. Till distrikssköterska kan du vända till för bland annat provtagning, vaccination och omläggning av sår. Hos oss finns också BVC, kurator, psykolog, rehab-koordinator och rökavvänjningsstöd.

Sjuk kväll  eller helg

Uddevalla jourcentral har nya öppettider sedan den 1 januari 2018. Inte längre nattöppet!

Nya öppettider:
Måndag-fredag: 17:00-24:00
Söndag och helgdag: 12:00-24:00

Telefon till jourcentralen: 070-082 37 25
Besöksadress: Södergatan 11, 451 40 Uddevalla

Akuttelefon:

Logotyp tillgänglighetsdatabasen Tillgänglighetsdatabasen

Du hittar information om vår vårdcentral och bvc på länkarna nedan.

Tillgänglighetsdatabasen för vårdcentralen

Tillgänglighetsdatabasen för bvc