Distriktssköterska

På distriktssköterskemottagningen tar vi även hand om diabetes-hjärtsviktspatienter och patienter med inkontinensbesvär.

Tid bokas efter överenskommelse via telefon.

Telefon 0522-392 80

Våra distriktssköterskor och sjuksköterskor

Anne-Marie
Astma-kol-sjuksköterska

Jessica
mottagningssjuksköterska, diabetessjuksköterska

Sara E
mottagningssjuksköterska

Margareta
mottagningssjuksköterska

Ann-Louise
mottagningssjuksköterska, vårdsamordnare

Anna
BVC-sjuksköterska/distriktssköterska

Sara
BVC-sjuksköterska/distriktssköterska