Aktuellt

För snabbast kontakt kontakta oss via Mitt PTJ

Observera att vi hösten 2021 bytte telefonnummer 

För information angående covid-19 läs här 

För mer information angående influensavaccination läs här 

För information angående TBE-vaccination läs här

Infektionsrum

Hur du hittar till infektionsrummet 

 Infektionsrum

Patientavgifter

1 januari 2020 återinfördes patientavgifter i primärvården, vilket innebär att ett besök på vårdcentral kostar 200 kr. Digitala besök till läkare eller psykolog kostar 100 kr från och med 1 juli 2021.

För barn och ungdomar är patientbesök fortsatt avgiftsfria till och med det år de fyller 19 år. Undantaget är bland annat intyg, vaccinationer inför utlandsresor, hälsokontroller, uteblivna besök och sjukresor.

Från den dag du fyller 85 år är alla besök på vårdcentral och sjukhus avgiftsfria.

Högkostnadsskyddet för sjukvård är 1 200 kr.

Uteblir du från ett bokat besök eller avbokar senare än 24 timmar innan besöket får du en  faktura på 300 kr.

Läs mer om patientavgifter i Sörmland här.

E-tjänster på 1177.se

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt se din bokade tid, omboka tid eller i vissa fall direktboka tid. Du kan även se dina läkemedel, din journal och vissa intyg. För receptförnyelse hänvisar vi till Mitt PTJ.

Journal på nätet

Nu kan du som har fått vård vid Stadfjärdens vårdcentral läsa din journal via nätet. Det är journalanteckningar och kontakter som blir synliga nu på en gång, men att vi kommer tillgängliggöra mer information så snart det är möjligt.

Den 22 mars 2016 påbörjar Region Sörmland lansering av tjänsten Journalen vilket innebär att du som patient på vårdcentralen Stadsfjärden kan läsa din journal via nätet. Tjänsten kommer att bli tillgänglig för fler vårdenheter från och med den 4 april.

Om du är över 18 år, har e-legitimation och ett konto till 1177 E-tjänster, så har du som bor i Sörmland tillgång din journal digitalt. Läs mer om e-tjänsterna och logga in här eller från startsidan.

Tjänsten är inte retroaktiv, du kan inte ta del av uppgifter i journalen daterade tidigare än 1 februari 2016. Men sådana äldre journaluppgifter har du också rätt att ta del av. Kontakta i så fall aktuell vårdenhet.

Sörmlands hälsoprogram

Om du fyller 40, 50 eller 60 år i år och är listad hos oss så kommer vi att kalla dig någon gång under året för provtagning och hälsosamtal. Deltagandet är frivilligt och programmet syftar till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2 i Sörmlands befolkning.

Mer info och svar på vanliga frågor finns här: http://www.1177.se/Sormland/Tema/Halsa/Livsstil---att-andra-en-vana/Sormlands-halsoprogram/