Aktuellt

För snabbast kontakt kontakta oss via Mitt PTJ.

Coronavirus

Vaccination mot covid-19 - senaste nytt!
Nu börjar vaccinationen mot covid-19 att sakta starta upp. I början är tillgången på vaccindoser starkt begränsad och varierande (både nationellt och hos oss) och vårt fokus är att vaccin ska erbjudas de allra äldsta och personer som har hemsjukvård och/eller hemtjänst. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccinationerna.

Då dostillgången starkt skiftar från vecka till vecka, har vi tyvärr bara möjlighet att lägga upp ett ytterst begränsat antal tider via självbokningen på 1177.se de närmaste veckorna. Tiderna är endast avsedda för personer med hemtjänst och/eller hemsjukvård. Tillgången till tider förväntas inom några veckor att ökas upp successivt. Det vi gör under tiden är att skicka ut manuella kallelser (via brev eller telefon) till personer med hemsjukvård och våra allra äldsta listade. Detta gör vi för att vara säkra på att de allra mest behövande får ta del av våra få doser.

Bokning i senare fas kommer att ske via 1177.se. Det går alltså inte att boka genom att ringa oss eller ta kontakt på annat sätt. Däremot kan du gå in på 1177.se flera gånger och se om nya tider blivit tillgängliga. Information läggs upp fortlöpande på Facebook och på vår hemsida.

För att läsa om de olika vaccinationsfaserna gå in på folkhalsomyndigheten.se

Antikroppstest för allmänheten
Bokning av antikroppstest sker via 1177.se - Läs mer

Det är mycket som händer på kort tid gällande coronaviruset. Sammanhållen information hittar du via 1177.se med bra länkar till aktuell information.

https://www.1177.se/Sormland/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/

Om du varit utomlands de senaste 14 dagarna och har symtom med hosta, feber eller snuva så önskar vi att du avbokar eventuella planerade besök hos oss.

Behöver du rådgivning gällande dina infektionssymtom så ber vi dig ringa 1177. Detta för att minska risken för spridning av coronaviruset, covid-19.

 

Inställda grupper, föreläsningar och självträning på vårdcentralen p.g.a. coronasituationen

Enligt beslut från ledningen i Region Sörmland ställs alla gruppaktiviteter tills vidare. Detta gäller alla våra gruppbokningar (föreläsningar, självträning i gym, bassängträning, paraffingrupper m.m.).

Nya patientavgifter 2020

Nya patientavgifter från och med 1 januari 2020. Bland annat återinförs patientavgifter i primärvården, vilket innebär att ett besök på vårdcentral kommer att kosta 200 kr från och med årsskiftet.

För barn och ungdomar är patientbesök fortsatt avgiftsfria till och med det år de fyller 19 år. Undantaget är bland annat intyg, vaccinationer inför utlandsresor, hälsokontroller, uteblivna besök och sjukresor.

Från den dag du fyller 85 år är alla besök på vårdcentral och sjukhus avgiftsfria. Högkostnadsskyddet gäller också som tidigare.

E-tjänster på 1177.se

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt se din bokade tid, omboka tid eller i vissa fall direktboka tid. Du kan även se dina läkemedel, din journal och vissa intyg.

Journal på nätet

Nu kan du som har fått vård vid Stadfjärdens vårdcentral läsa din journal via nätet. Det är journalanteckningar och kontakter som blir synliga nu på en gång, men att vi kommer tillgängliggöra mer information så snart det är möjligt.

Den 22 mars 2016 påbörjar Region Sörmland lansering av tjänsten Journalen vilket innebär att du som patient på vårdcentralen Stadsfjärden kan läsa din journal via nätet. Tjänsten kommer att bli tillgänglig för fler vårdenheter från och med den 4 april.

Om du är över 18 år, har e-legitimation och ett konto till 1177 Vårdguidens e-tjänster, så har du som bor i Sörmland tillgång din journal digitalt. Läs mer om e-tjänsterna och logga in här eller från startsidan.

Tjänsten är inte retroaktiv, du kan inte ta del av uppgifter i journalen daterade tidigare än 1 februari 2016. Men sådana äldre journaluppgifter har du också rätt att ta del av. Kontakta i så fall aktuell vårdenhet.

Sörmlands hälsoprogram

Om du fyller 40, 50 eller 60 år i år och är listad hos oss så kommer vi att kalla dig någon gång under året för provtagning och hälsosamtal. Deltagandet är frivilligt och programmet syftar till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2 i Sörmlands befolkning.

Mer info och svar på vanliga frågor finns här: http://www.1177.se/Sormland/Tema/Halsa/Livsstil---att-andra-en-vana/Sormlands-halsoprogram/