Aktuellt

För snabbast kontakt kontakta oss via Mitt PTJ.

Vaccination mot coronavirus/covid-19

Från och med nu kommer vi på vårdcentralen endast bli tilldelade vaccindoser till våra redan inbokade dos 2 samt personer som tillhör fas 1-3 och är yngre än 50 år, med undantag av eventuella restdoser. På grund av detta kommer det inte finnas tider på 1177 hos oss.

Följande personer kan boka sig

 • Personer med hemtjänst och/eller hemsjukvård
 • Personer födda 1971 eller tidigare
 • Personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning
 • Hushållskontakter till personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation
 • Hushållskontakter till personer med dialysbehandling
 • Personer 18-59 år med en eller flera riskfaktorer enligt nedan:
  -Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
  - Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  - Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma BMI > 40, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  - Kronisk lever- eller njursvikt.
  - Diabetes typ 1 och typ 2.
  - Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling (t.ex. cancersjukdom eller pågående behandling med immundämpande läkemedel som exempelvis cellgift, TNF – alfahämmare eller höga doser kortison under lång tid)
  - Downs syndrom
  - Gravida kvinnor med riskfaktor enligt ovan, är över 35 år eller har ett BMI > 30 som är i graviditetsvecka 13 eller senare (OBS – gravida bokar tid via bokningstelefon)

Bokning av vaccination covid-19

Om du tillhör fas 1-3 och är yngre än 50 år (född 1972 eller senare) bokar du tid genom att kontakta din vårdcentral.
Hos oss kan du boka tid genom att starta ett ärende via MittPTJ eller ringa till oss på telefonnummer 0155-24 79 80 och välja knappval 3.

Om du är äldre än 50 år (född 1971 eller tidigare) kan du boka tid för vaccination på de privata vaccinationsmottagningarna, alltså inte på din vårdcentral. Du bokar tid på den vaccinationsmottagning där du vill vaccinera dig, i närheten här kan du välja på Vaccinkliniken i Nyköping och Doktor24 i Oxelösund. Du bokar tid där genom att följa länken  1177.se/Sormland/boka-vaccin-sormland

Vaccinationen av fas 4 (18 år och äldre) kommer delas in i fyra åldersintervaller

 • Personer födda 1971 och tidigare – Start 210511
 • Personer födda 1981 och tidigare – Startdatum är inte fastställt än
 • Personer födda 1991 och tidigare – Startdatum är inte fastställt än
 • Personer födda 2002 och tidigare samt de som är födda 2003 och har hunnit fylla 18 år - Startdatum är inte fastställt än

Vi uppdaterar informationen här på hemsidan och på Facebook när vi vet mer om bokning för personer i övriga faser.

Läs mer här: Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden

För att läsa om de olika vaccinationsfaserna gå in på folkhalsomyndigheten.se

Det är mycket som händer på kort tid gällande coronaviruset. Sammanhållen information hittar du via 1177.se med bra länkar till aktuell information.

https://www.1177.se/Sormland/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/

Om du varit utomlands de senaste 14 dagarna och har symtom med hosta, feber eller snuva så önskar vi att du avbokar eventuella planerade besök hos oss.

Behöver du rådgivning gällande dina infektionssymtom så ber vi dig ringa 1177. Detta för att minska risken för spridning av coronaviruset, covid-19.

TBE-vaccination

Inställda grupper, föreläsningar och självträning på vårdcentralen p.g.a. coronasituationen

Enligt beslut från ledningen i Region Sörmland ställs alla gruppaktiviteter tills vidare. Detta gäller alla våra gruppbokningar (föreläsningar, självträning i gym, bassängträning, paraffingrupper m.m.).

Nya patientavgifter 2020

Nya patientavgifter från och med 1 januari 2020. Bland annat återinförs patientavgifter i primärvården, vilket innebär att ett besök på vårdcentral kommer att kosta 200 kr från och med årsskiftet.

För barn och ungdomar är patientbesök fortsatt avgiftsfria till och med det år de fyller 19 år. Undantaget är bland annat intyg, vaccinationer inför utlandsresor, hälsokontroller, uteblivna besök och sjukresor.

Från den dag du fyller 85 år är alla besök på vårdcentral och sjukhus avgiftsfria. Högkostnadsskyddet gäller också som tidigare.

E-tjänster på 1177.se

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt se din bokade tid, omboka tid eller i vissa fall direktboka tid. Du kan även se dina läkemedel, din journal och vissa intyg.

Journal på nätet

Nu kan du som har fått vård vid Stadfjärdens vårdcentral läsa din journal via nätet. Det är journalanteckningar och kontakter som blir synliga nu på en gång, men att vi kommer tillgängliggöra mer information så snart det är möjligt.

Den 22 mars 2016 påbörjar Region Sörmland lansering av tjänsten Journalen vilket innebär att du som patient på vårdcentralen Stadsfjärden kan läsa din journal via nätet. Tjänsten kommer att bli tillgänglig för fler vårdenheter från och med den 4 april.

Om du är över 18 år, har e-legitimation och ett konto till 1177 Vårdguidens e-tjänster, så har du som bor i Sörmland tillgång din journal digitalt. Läs mer om e-tjänsterna och logga in här eller från startsidan.

Tjänsten är inte retroaktiv, du kan inte ta del av uppgifter i journalen daterade tidigare än 1 februari 2016. Men sådana äldre journaluppgifter har du också rätt att ta del av. Kontakta i så fall aktuell vårdenhet.

Sörmlands hälsoprogram

Om du fyller 40, 50 eller 60 år i år och är listad hos oss så kommer vi att kalla dig någon gång under året för provtagning och hälsosamtal. Deltagandet är frivilligt och programmet syftar till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2 i Sörmlands befolkning.

Mer info och svar på vanliga frågor finns här: http://www.1177.se/Sormland/Tema/Halsa/Livsstil---att-andra-en-vana/Sormlands-halsoprogram/