Frågor och svar angående listning

Jag vill lista mig på Stadsfjärden – hur gör jag?

Det finns en blankett som du ska fylla i och skicka till Vårdcentralen – blanketten hittar du här 

Hur länge får jag vänta på tid? Varför är det lång väntetid?

Finns inget generellt svar och det finns ingen kö. En medicinsk prioritering görs av distriktssköterska varje gång du kontaktar vårdcentralen. Vid bedömningen avgörs vem du ska träffa – om det är läkare, distriktssköterska, sjukgymnast, kurator eller arbetsterapeut. 

Vi är medvetna om att det kan uppfattas som att det är långa väntetider för vissa ärenden och vi är angelägna om att ha hög kvalitet på vården och värnar om patientsäkerheten. På grund av hög ”tillströmning” av listade patienter fick vi på egen begäran beviljat kapacitetstak. Att listningsstoppet nu är borttaget är ett politiskt beslut.  

Vilken läkare får jag?

För att få en jämn fördelning på våra läkare sker uppdelning via födelsedatum.  

Jag vill byta läkare på Stadsfjärden?

Vid eventuellt byte inom Stadsfjärden finns en turordningslista för att få jämn uppdelning på läkarna.  

Vill lista mig hos er och komma på en jourtid idag?

Ring för medicinsk bedömning.  

Hur kan jag som patient göra för att på ett smidigt sätt få kontakt med Vårdcentralen?

Använd gärna Mina E-tjänster via 1177 där du bl.a. kan skicka meddelanden, få provsvar och förnya recept – läs mer 

Patientlagen och det fria vårdvalet

Från och med 1 januari 2015 gäller en ny lag, Patientlagen. Du kan välja öppenvård var som helst i Sverige – läs mer

Hur många gånger ska man varit hos er för att få gå före i kön eller bli listad trots listningstaket? Akutbesök? Planerade besök?

Vi har ingen kö. Blir det beslut på långvarigt listningstak kan vi titta på det. Besök utan listning avgörs efter en medicinsk bedömning.

Hur blir det om jag flyttar från ett annat landsting och bosätter mig inom ert geografiska område?

Om man är nyinflyttad placeras man av Hälsoval tills man gör ett aktivt val.

Om jag flyttar in i "Stadsfjärdens område" från att tidigare varit listad på annan vårdcentral. Kan jag lista mig hos er?

Bara om du tillhör undantagen i beslutet.

Vi har ett nyfött barn och bor i annat område, men en av oss föräldrar är listad hos er. Kan barnet då tillhöra samma vårdcentral?

Barn kan lista sig enligt önskemål. Listningstak gäller inte här.

Vi har ett nyfött som bor i ert område, men vi föräldrar är listade på annan vårdcentral. Var kommer vårt barn att listas?

Ert nyfödda barn listas på er vårdcentral.

Vi har ett nyfött som bor i ert område och vi föräldrarna är listade hos er. Listas vårt barn hos er?

Ja.

Om jag som patient vill skicka in min listningsblankett för att byta till vårdcentralen Stadsfjärden, vad händer sedan? Vem sköter kön och hur får jag reda på om jag får plats eller ej?

Närmaste månaderna har vi listningstak och vi kan inte just nu ta emot flera patienter. Vi får återkomma till frågan om vi lyckas få beslut på tillsvidare listningstak.

Vi har barn på BVC som ej är listad hos er men barnet har syskon/halvsyskon som redan går på er BVC? Kan vårt barn bli listad hos er?

Barn ska ha möjlighet att lista sig hos oss.