Fysioterapeut

Fysioterapeut, tillsvidare och vikariat
Vårdcentralen Stadsfjärden söker fysioterapeut/sjukgymnast

Information om Vårdcentralen Stadsfjärden
Stadsfjärden är en stor vårdcentral placerad i Nyköpings attraktiva hamnkvarter och drivs i privat regi via Praktikertjänst AB.
Vår vision är "morgondagens primärvård redan idag" vilket innebär att vi utvecklar verksamheten kontinuerligt utifrån vårt uppdrag från Region Sörmland och vår listade befolkning. Just nu är vårt fokus på att utveckla verksamheten utifrån modellerna integrerad primärvård och integrerad beteendehälsa (IBH). Parallellt fortsätter vår utveckling av den digifysiska vården och vi hanterar alltmer våra patientkontakter genom chatt och videosamtal via Mitt PTJ. Syftet med utvecklingsarbetet är att ge vård av god kvalité i medicinskt rimlig tid, ge en god kontinuitet till våra patienter och samtidigt främja för hållbar arbetsmiljö. Vi vill också skapa en gemensam samsyn mellan olika yrkesgrupper och använda våra resurser på ett effektivt sätt.
Arbetsplatsen är indelad i tre team som är representeras av alla våra yrkeskategorier. Syftet med teamens arbete är att rätt patient ska komma rätt förberedd, i rätt tid och till rätt resurs, baserad på en gemensam medicinsk bedömning.

Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss arbetar du med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter med sjukdomar och skador i rörelse- och stödjeorganen. Du arbetar också med andra diagnoser såsom neurologiska tillstånd och psykosomatiska besvär. Ditt arbete varierar mellan mottagningsverksamhet (fysisk och digital), individuell behandling, patientutbildning och gruppbehandling. I arbetet ingår också förskrivning av hjälpmedel, remisshantering och generell administration.
På arbetsplatsen finns en rehabassistent knuten till den paramedicinska enheten. Rehabassistenten hanterar bland annt fysioterapeuternas TeleQ, administration och medverkar i vissa gruppbehandlingar samt delar av hjälpmedelshanteringen.
Samarbete med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen är en naturlig del av arbetet. Arbetsplatsen är uppdelad i tre team som representeras av alla våra yrkeskategorier. Du kommer vara en värdefull teammedlem i något av teamen när du börjar hos oss. I teamet har du en konsultativ roll och en samverkande roll, där du samtidigt har möjlighet att ta hjälp av andra yrkeskompetenser i specifika patientfall. Vi värnar om att vi har samsyn kring våra gemensamma patienter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, gärna med ett par års erfarenhet av primärvård eller öppenvård. Vi hör gärna ifrån dig även om du inte har denna erfarenhet.
Det är meriterande om du har utbildning inom OMI, OMT, artrosskola, astma/KOL och smärta.

Personliga egenskaper
Vi välkomnar dig som har ett genuint intresse för att hjälpa människor och som alltid arbetar med patienten i fokus. Du är trygg i din yrkesroll och är en positiv kollega som bidrar till vårt goda arbetsklimat. Vidare har du god samarbetsförmåga och initiativförmåga vilket är en viktig del i vårt tvärprofessionella teamarbete. Eftersom vi är måna om att hitta en kollega som passar in i vårt team kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.

Övrig information och ansökan
Vi söker både en tillsvidareanställning med provanställning sex månader och ett vikariat.Vi tillämpar fortlöpande rekrytering och behandlar därmed ansökningar varefter de inkommer till oss.

Information om tjänsten lämnas av enhetschef Tina Volt, tel. 070-704 40 08 eller via e-post tina.volt@ptj.se. Ansökan via e-post till tina.volt@ptj.se