Välkommen till din vårdcentral

Välkommen till vårdcentralen Stadsfjärden

Vi ser fram emot att få erbjuda dig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god kontinuitet. Detta under trygga och förtroendefulla former på en välfungerande vårdcentral.

För snabbast kontakt, kontakta oss via Mitt PTJ.