Välkommen till din vårdcentral

 Välkommen till vårdcentralen Stadsfjärden

Vi ser fram emot att få erbjuda dig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god kontinuitet. Detta under trygga och förtroendefulla former på en välfungerande vårdcentral.

Listningstak
Vi är beviljade listningstak vilket innebär att man i nuläget inte kan lista sig på vårdcentralen Stadsfjärden.
Om man i alla fall väljer att lista sig sätts man i kö.
Vid eventuella frågor kontakta verksamhetschef Björn Hallström via epost bjorn.hallstrom@regionsormland.se

Boka läkartid på nätet
Nu kan du som är listad hos oss på Stadsfjärden boka läkartid idag för vissa akuta besvär via e-tjänster 1177.se.

Boka sjukgymnast/fysioterapeuttid på nätet
Du som har besvär från leder och/eller muskler kan boka tid för ett första besök. Detta gäller dig som är listad hos oss på Stadsfjärden. e-tjänster 1177.se.
Tillgängliga nybesökstider läggs ut på internet och du når dem via e-tjänsten på 1177.se. Vi öppnar upp tider tre veckor framåt.
Har du inte e-legitimation är du välkommen att istället ringa oss på 0155-22 22 60.
Patienter som genomfört operation eller som kommer via remiss prioriteras. Besök av- eller ombokas via 1177.se
I Nyköping finns privata sjukgymnaster som har avtal med Region Sörmland och därmed är kostnadfria. Dessa hittar ni på 1177.se.