Välkommen till din vårdcentral

 Välkommen till vårdcentralen Stadsfjärden

Vi ser fram emot att få erbjuda dig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god kontinuitet. Detta under trygga och förtroendefulla former på en välfungerande vårdcentral.

För snabbast kontakt kontakta oss via blå rutan ovan.

Antikroppstest för allmänheten
Bokning av antikroppstest sker via 1177.se - Läs mer

CORONAINFORMATION 

ÅRETS INFLUENSAVACCINERING

Listningstak

Vårdcentralen är beviljad listningstak vilket innebär att det kan vara kö innan man blir listad.

Vid eventuella frågor kontakta verksamhetschef Björn Hallström via epost bjorn.hallstrom@regionsormland.se

Boka sjukgymnast/fysioterapeuttid på nätet
Du som har besvär från leder och/eller muskler kan boka tid för ett första besök. Detta gäller dig som är listad hos oss på Stadsfjärden. e-tjänster 1177.se.
Tillgängliga nybesökstider läggs ut på internet och du når dem via e-tjänsten på 1177.se. Vi öppnar upp tider tre veckor framåt.
Har du inte e-legitimation är du välkommen att istället ringa oss på 0155-22 22 60.
Patienter som genomfört operation eller som kommer via remiss prioriteras. Besök av- eller ombokas via 1177.se
I Nyköping finns privata sjukgymnaster som har avtal med Region Sörmland. Dessa hittar ni på 1177.se.