Välkommen till din vårdcentral

Välkommen till vårdcentralen Stadsfjärden

Vi ser fram emot att få erbjuda dig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god kontinuitet. Detta under trygga och förtroendefulla former på en välfungerande vårdcentral.

För snabbast kontakt, kontakta oss via Mitt PTJ.

Observera att vi hösten 2021 har bytt telefonnummer. 

Boka sjukgymnast/fysioterapeuttid på nätet

Du som har besvär från leder och/eller muskler kan boka tid för ett första besök. Detta gäller dig som är listad hos oss på Stadsfjärden.

Under delar av våren har vi på grund av ombyggnation av vårdcentralen begränsade tider på fysioterapin. Vi jobbar för att öppna upp fler tider. Tack för er förståelse.

E-tjänster 1177.se
Tillgängliga nybesökstider läggs ut på internet och du når dem via e-tjänsten på 1177.se. Vi öppnar upp tider tre veckor framåt.

Har du inte e-legitimation är du välkommen att istället ringa oss på 010-704 40 02.
Patienter som genomfört operation eller som kommer via remiss prioriteras. Besök av- eller ombokas via 1177.se. I Nyköping finns privata sjukgymnaster som har avtal med Region Sörmland. Dessa hittar ni på 1177.se.