Corona - covid-19

Fortlöpande förändringar i vår verksamhet

Det är många som ringer till oss. Vi vill att du som behöver kontakt och har BankID kontaktar oss via vår chatt-ingång Mitt PTJ.

Vi kommer att försöka lösa så mycket som möjligt med dig som patient via chatt och telefon för att minska smittspridningen i samhället.

Vaccintillgång 

Tillgången på vaccindoser är fortfarande begränsad och varierande (både nationellt och hos oss). Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och faser.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot coronavirus/covid-19

Eftersom vaccinationstillgången växlar från vecka till vecka har vi tyvärr bara möjlighet att lägga upp ett begränsat antal tider på 1177.se, tider läggs därför ut löpande.

Följande personer boka sig

  • Personer med hemtjänst och/eller hemsjukvård
  • Personer födda 1956 eller tidigare
  • Personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning
  • Hushållskontakter till personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation
  • Hushållskontakter till personer med dialysbehandling

Vi uppdaterar informationen här på hemsidan och på Facebook när vi vet mer om bokning för personer i övriga faser.

Läs mer här: Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden

För att läsa om de olika vaccinationsfaserna gå in på folkhalsomyndigheten.se

Luftvägsinfektioner

Patienter med infektion träffar vi ett särskilt rum i anslutning till vår entré. Alla besök där bokas efter kontakt med oss via vår digitala tjänst eller telefonkontakt. Det innebär också att handikappentrén har flyttats till huvudentrén.

Vi är måna om att det ska vara tryggt och säkert att komma på besök till oss.

Portvakt i foajén
För att våra lokaler ska vara så fria som det går från luftvägssmitta stoppas nu alla besökande vid vår portvakt i foajén. Här får du svara på frågor om luftvägssymtom. Bara personer utan luftvägssymtom får komma upp i våra lokaler. Detta är väldigt viktigt för att vi ska skydda våra äldre och multisjuka äldre patienter.

Medföljande anhörig
Anhöriga avråds medfölja vid besök om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan t.ex. vara att patienten behöver stöd vid besöket för att ta till sig information. Antal medföljande skall begränsas till en (barn undantagna). Medföljande anhörig får inte medfölja om symtom på luftvägsinfektion.

Avboka din tid om du blir sjuk
Om du har en bokad tid och blir sjuk med infektionssymtom från luftvägarna (snuva, hosta, halsont, feber m.m.) så ska du avboka besöket.

Årskontroller
Vi minskar antalet årskontroller för att minska smitta av personer i riskgrupper.

Sörmlands hälsoprogram
Sörmlands hälsoprogram pausas tills vidare. Beslut från Region Sörmland.

Gruppaktiviteter
Alla gruppaktiviteter på vårdcentralen ställs in tills vidare (t.ex. föräldragrupper, träningsgrupper, paraffingrupper, artrosskolor, mindfulness, föreläsningar m.m). Detta är beslutat av Region Sörmland.