Corona - covid-19

Fortlöpande förändringar i vår verksamhet

Det är många som ringer till oss. Vi vill att du som behöver kontakt och har bankid kontaktar oss via vår chatt-ingång Praktikertjänst24.

Vi kommer att försöka lösa så mycket som möjligt av våra kontakter med dig som patient via chatt och telefon, för att minska smittspridningen i samhället.

Corona självtest

Antikroppstest för allmänheten
Bokning av antikroppstest sker via 1177.se - Läs mer

Luftvägsinfektioner
Alla bokade besök för luftvägsinfektioner handlägger vi nu i ett sjukvårdtält på baksidan av vårdcentralen. Om du är bokad till tältet, kör till vårdcentralens baksida. Sitt kvar i bilen (gärna med värme på) då det underlättar provtagning. Tuta om vi inte kommer ut till dig.

Portvakt i foajén
För att våra lokaler ska vara så fria som det går från luftvägssmitta stoppas nu alla besökande vid vår portvakt i foajén. Här får du svara på frågor om luftvägssymtom. Bara personer utan luftvägssymtom får komma upp i våra lokaler. Detta är väldigt viktigt för att vi ska skydda våra äldre och multisjuka äldre patienter.

Medföljande anhörig
Anhöriga avråds medfölja vid besök om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan t.ex. vara att patienten behöver stöd vid besöket för att ta till sig information. Antal medföljande skall begränsas till en (barn undantagna). Medföljande anhörig får inte medfölja om symtom på luftvägsinfektion.

Avboka din tid om du blir sjuk
Om du har en bokad tid och blir sjuk med infektionssymtom från luftvägarna (snuva, hosta, halsont, feber m.m.) så ska du avboka besöket.

Årskontroller
Vi minskar antalet årskontroller för att minska smitta av personer i riskgrupper. Vi återupptar dessa årskontroller när corona-pandemin är över.

Sörmlands hälsoprogram
Sörmlands hälsoprogram pausas tills vidare. Beslut från Region Sörmland.

Gruppaktiviteter
Alla gruppaktiviteter på vårdcentralen ställs in tills vidare (t.ex. föräldragrupper, träningsgrupper, paraffingrupper, artrosskolor, mindfulness, föreläsningar m.m). Detta är beslutat av Region Sörmland.