Vårt vårdutbud

Vi arbetar i team runt patienter med diabetes, astma/KOL, demens samt med rehabilitering av sjukskrivna. Vi har även barnavårdscentral.

Våra lokaler och väntrum är ljusa och välkomnande. På vårdcentralen arbetar läkare, distriktssköterskor, undersköterskor,dietist, kuratorer, psykolog, psykoterapeut, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, rehabkoordinator, sekreterare, adminstratör och mottagningsbiträde.
Vi är totalt närmare 70 personer.

Vårdcentralen Stadsfjärden har avtal med regionen och ingår i Hälsoval Sörmland. Det betyder att patientavgifterna är desamma som i den regionssdrivna vården. Högkostnadsskydd gäller.

Vård vi erbjuder

För mer information se respektive sida, du är också välkommen att kontakta oss direkt om du har frågor.

Listningstak

Vårdcentralen är beviljad listningstak vilket innebär att det kan vara kö innan man blir listad. 
Välj vårdcentral

Vid eventuella frågor kontakta verksamhetschef Björn Hallström via epost bjorn.hallstrom@regionsormland.se