Vårt vårdutbud

Vi arbetar i team runt patienter med diabetes, astma/KOL, demens samt med rehabilitering av sjukskrivna. Vi har även barnavårdscentral.

Våra lokaler och väntrum är ljusa och välkomnande. På vårdcentralen arbetar läkare, distriktssköterskor, undersköterskor,dietist, kuratorer, psykolog, psykoterapeut, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, rehabkoordinator, sekreterare, adminstratör och mottagningsbiträde.
Vi är totalt närmare 70 personer.

Vårdcentralen Stadsfjärden har avtal med regionen och ingår i Hälsoval Sörmland. Det betyder att patientavgifterna är desamma som i den regionssdrivna vården. Högkostnadsskydd gäller.

Vård vi erbjuder

För mer information se respektive sida, du är också välkommen att kontakta oss direkt om du har frågor.