Vårt vårdutbud

Vi arbetar i team runt patienter med diabetes, astma/KOL, demens samt med rehabilitering av sjukskrivna. Vi har även barnavårdscentral.

Våra lokaler och väntrum är ljusa och välkomnande. På vårdcentralen arbetar läkare, distriktssköterskor, undersköterskor,dietist, kuratorer, psykolog, psykoterapeut, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, rehabkoordinator, sekreterare, adminstratör och mottagningsbiträde.
Vi är totalt närmare 70 personer.

Vårdcentralen Stadsfjärden har avtal med regionen och ingår i Hälsoval Sörmland. Det betyder att patientavgifterna är desamma som i den regionssdrivna vården. Högkostnadsskydd gäller.

Vård vi erbjuder

För mer information se respektive sida, du är också välkommen att kontakta oss direkt om du har frågor.

Listningstak

Vi är beviljade listningstak vilket innebär att man i nuläget inte kan lista sig på Vårdcentralen Stadsfjärden.

Om man i alla fall väljer att lista sig sätts man i kö.

Välja vårdcentral

Vid eventuella frågor kontakta verksamhetschef Björn Hallström via epost bjorn.hallstrom@regionsormland.se