Arbetsterapeut

Vi erbjuder bedömning, stöd och åtgärder vid

  • besvär från händer och armbågar (ortosutprovning, behandling, rörelseträning samt ergonomi)
  • minnessvårigheter (Vi arbetar i minnesteam tillsammans med distriktssköterska och läkare.)
  • obalans i vardagaen (Struktur, vanor i dagliga livet, aktivitetsbalans, åter till arbete/skola)
  • sjukskrivning. (Vi arbetar i team tillsammans med läkare, sjukgymnast och kurator)
  • utprovning av hjälpmedel inför knä- och höftoperation.
  • utprovning av kognitiva hjälpmedel

Våra arbetsterapeuter
Jessica Freij
Frida Ahlerup

Tidsbokning och rådgivning

Vardagar kl 08.00-17.00

Telefon 010-704 40 01