Beroende och missbruk

Stöd vid beroendeproblematik

Susanne Hellström, behandlingsassistent från Nyköpings kommuns öppenvård, har mottagning på vårdcentralen en gång per månad.

Susanne erbjuder stödsamtal och information till personer som har beroende- eller missbruksproblem. Besöket är kostnadsfritt.

Mer information finns på kommunens webbplats.