Dietist

På vårdcentralen kan du få individuell kostrådgivning med hänsyn tagen till din livssituation. Du får ett professionellt bemötande och en personligt anpassad behandling av välutbildad dietist som ger dig praktiskt användbara kunskaper.

Hur arbetar en dietist?
Dietisten arbetar med att utreda och behandla problem som hör ihop med matintag, medicinsk diagnos och behov av energi och näring. Dietisten tar även hänsyn till din förmåga, motivation och möjlighet att genomföra förändringar och ger individuella kostråd.

Hur får jag kontakt med en dietist?
För att komma i kontakt med dietisten ring: 073-866 12 10.

Behöver jag remiss för att få träffa en dietist?
Ja, remiss behövs och det får du av din läkare eller av annan legitimerad personal inom hälso- och sjukvården.
Du kan även fylla i en egenremiss och skicka in enligt anvisningarna på blanketten - Egenremiss  i pdf-format som du kan skriva ut, fylla i  och skicka in.