Distriktssköterskor

På distriktssköterskemottagningen bedömer vi ditt vård- och behandlingsbehov och ser till att du får hjälp på rätt vårdnivå.

Förutom specifik omvårdnad såsom såromläggning, blodtrycksmottagning, suturtagning med mera är vår uppgift att förebygga ohälsa, sjukdom och skada i alla åldrar.

Var och en av oss har ansvar för ett specifikt område:

  • diabetes
  • blodtryck och hjärtsvikt
  • astma/KOL/spirometrier
  • rökavvänjning
  • inkontinens
  • demensutredning
  • hälsosamtal/kvot/anhörig/asylsökande
  • mottagning i Nävekvarn

Samtliga distriktssköterskor har förskrivningsrätt på vissa läkemedel och hjälpmedel.

Distriktssköterskor/Sjuksköterskor

Annika Bergvall, Lena Widén, Eva Törnqvist, Elin Ekstand, Lina Mossberg, Ina Wennerberg Eriksson, Eva Widén, Madelene Bälldal, Sara Berglin, Sofie Hellström, Therese Brisenheim, Tiina Filipsson, Emelie Öman, Sophia Olasdotter, Sara Jävergård, Marie Pfeiffer, Johanna Wallin, Caroline Karlsson.

Samordningssköterska för multisjuka och äldre

På vårdcentralen Stadsfjärden har vi samordningssköterskor för multisjuka och äldre: Eva Törnqvist, Johanna Wallin och Caroline Karlsson. Samordningssköterskans uppgift är bl.a. att koordinera vården för patienter som har upprepade vårdepisoder på sjukhus, dvs stort vårdbehov. Vi identifierar vilka patienter som tillhör gruppen med stora vårdbehov. För dig som redan har Eva Törnqvist, Johanna Wallin eller Caroline Karlsson som kontakt så går det att nå sköterskorna via 010-704 40 00.

Hemsjukvård

Sedan 1 januari 2010 är det Nyköpings kommun som ansvarar för hemsjukvård.
Vid frågor är du välkommen att ringa din vårdcentral på telefonnummer 010-704 40 00.