Läkare

Hos oss kommer du att ha en läkare som ansvarar för din vård. Du kan själv inte välja vilken läkare det ska vara. För att kunna erbjuda samma tillgänglighet för alla patienter måste vi kunna fördela ansvaret jämt mellan våra anställda läkare. Som ny patient fördelar vi därför ansvaret med hjälp av ditt födelsedatum.

Vid akuta besvär kan du få träffa någon annan av våra läkare.

Specialister i Allmänmedicin

Jerker Bjerkeryd, Per Rönmark, Björn Hallström, Christina Cedergren, Louise Alm,
Beatrice Kvist

Läkare under specialiseringsutbildning (legitimerade, ST)

Josefin Hedblom, Eduard Potorochyn, Matthew Felten, Linda Strömberg,
Lina Lundegård, Huda Osman, Per Carlstedt, Nils Edlund, Cecilia Klippmark

Läkare under allmäntjänstgöring (AT-läkare)

Johan Tegerup