Läkare

Hos oss kommer du att ha en läkare som ansvarar för din vård. Du kan själv inte välja vilken läkare det ska vara. För att kunna erbjuda samma tillgänglighet för alla patienter måste vi kunna fördela ansvaret jämt mellan våra anställda läkare. Som ny patient fördelar vi därför ansvaret med hjälp av ditt födelsedatum.

Vid akuta besvär kan du få träffa någon annan av våra läkare.

Specialister i Allmänmedicin

Jerker Bjerkeryd, Per Rönmark, Björn Hallström, Christina Cedergren, Louise Alm,
Grzegorz Welk, Beatrice Kvist

Läkare under specialiseringsutbildning (legitimerade, ST)

Josefin Hedblom, Eduard Potorochyn, Nils Bark, Matthew Felten, Linda Strömberg,
Lina Lundegård

Läkare under allmäntjänstgöring (AT-läkare)

Huda Osman, Martin Stockeld