Läkare

Hos oss kommer du att ha en läkare som ansvarar för din vård. Du kan själv inte välja vilken läkare det ska vara. För att kunna erbjuda samma tillgänglighet för alla patienter måste vi kunna fördela ansvaret jämt mellan våra anställda läkare. Som ny patient fördelar vi därför ansvaret med hjälp av ditt födelsedatum.

Vid akuta besvär kan du få träffa någon annan av våra läkare.

Specialister i Allmänmedicin

Jerker Bjerkeryd, Björn Hallström, Louise Alm,
Beatrice Kvist, Josefin Hedblom, Anna Rosenberg, Lina Lundegård

Läkare under specialiseringsutbildning (legitimerade, ST)

Linda Strömberg, Huda Osman, Cecilia Klippmark, Caroline Bergfrid, Denise Ritzler, Malin Lönnqvist, Ulrica Dahlén, Alexander Dangler, Amanda Widman, Ida Björnskär

Läkare under allmäntjänstgöring (AT-läkare)

 Isabella Vilkkavaara