Läkare

Hos oss kommer du att ha en läkare som ansvarar för din vård. Du kan själv inte välja vilken läkare det ska vara. För att kunna erbjuda samma tillgänglighet för alla patienter måste vi kunna fördela ansvaret jämt mellan våra anställda läkare. Som ny patient fördelar vi därför ansvaret med hjälp av ditt födelsedatum.

Vid akuta besvär kan du få träffa någon annan av våra läkare.

Specialister i Allmänmedicin

Jerker Bjerkeryd, Björn Hallström, Christina Cedergren, Louise Alm,
Beatrice Kvist, Josefin Hedblom, Anna Rosenberg 

Läkare under specialiseringsutbildning (legitimerade, ST)

Eduard Potorochyn, Linda Strömberg, Lina Lundegård, Huda Osman, Nils Edlund, Cecilia Klippmark, Caroline Bergfrid, Denise Ritzler, Malin Lönnqvist, Ulrica Dahlén, Alexander Dangler, Amanda Widman 

Läkare under allmäntjänstgöring (AT-läkare)

Sofia André, Sampa Rahman