Individens ansvar

Den viktigaste personen i din rehabiliteringsprocess är ingen mindre än du själv. För att få en så optimal och snabb rehabilitering tillbaka i arbete som möjligt behöver du vara aktiv i de rehabiliteringsinsatser som erbjuds. Det kommer innebära att du troligen måste göra vissa förändringar i ditt sätt att leva och vara.

Det finns vissa saker som du själv kan börja med. Läs igenom Patientinformation Bipacksedel till sjukskrivning här för mer information.