TRIS

För att få en effektiv rehabiliteringsprocess arbetar vi i samverkan med andra aktörer som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänst och företagshälsovård. I Sörmland har vi TRIS som står för "Tidig Rehabilitering I Samverkan" som är en struktur och organisation för rehabiliteringssamverkan i Sörmland. De ingående parterna är Landstinget, Arbetsförmedling och länets samtliga kommuner. Här hittar du mer information om TRIS.