Samtalsteam

Du kan vända dig till oss om du hamnar i svårigheter i livet, som du behöver hjälp att hantera. Det kan handla om stress, ångest, oro, depression, nedstämdhet eller en kris i livet. I samtalsteamet arbetar kuratorer och psykoterapeut.

När du hör av dig till oss får du först komma på ett kortare orienterande samtal. Där görs en bedömning av dina svårigheter samt en planering kring vad vi kan erbjuda för hjälp.

Vi erbjuder
Vi arbetar i första hand med KBT-inriktade insatser. Läs mer.

Vi erbjuder psykologisk behandling individuellt samt internetbaserad KBT Läs mer om iKBT.
Vi har även föreläsningar kring olika teman t.ex. sömn, stress, oro och grubbel, nedstämdhet samt självkritik och självkänsla.

Kontakt
Du kommer i kontakt med oss genom att ringa till samtalsteamet vardagar kl. 08.00-17.00 på telefon 010-704 40 03 alterantivt ta kontakt via vår chatt, Mitt PTJ.

Lider du av allvarliga akuta psykiatriska problem, kontakta i första hand psykiatriska akutmottagningen som finns tillgänglig dygnet runt på telefon 0155-24 72 11.

Kuratorer
Moa Grundström
Marie Thorstensson

Psykoterapeut
Eva-Lena Rudsäter
Annelie Jonsson Lindblom