Samtalsteam

Du kan vända dig till oss om du hamnar i svårigheter i livet, som du behöver hjälp att hantera. Det kan handla om stress, ångest, oro, depression, nedstämdhet eller en kris i livet. I samtalsteamet arbetar kuratorer, psykoterapeut och psykolog.

När du hör av dig till oss får du först komma på ett kortare orienterande samtal. Där görs en bedömning av dina svårigheter samt en planering kring vad vi kan erbjuda för hjälp.

Vi erbjuder
Vi arbetar i första hand med KBT-inriktade insatser. Läs mer.

Vi erbjuder psykologisk behandling individuellt, i grupp samt internetbaserad KBT Läs mer om iKBT.
Vi har även föreläsningar kring olika teman t.ex. sömn, stress, oro och grubbel, nedstämdhet samt självkritik och självkänsla. Läs mer.

Inställda föreläsningar p.g.a. coronasituationen

Enligt beslut från ledningen i Region Sörmland ställs alla gruppaktiviteter in fr.o.m. idag 200313 och minst 2 veckor framåt.

Kontakt
Du kommer i kontakt med oss genom att ringa till samtalsteamet vardagar kl. 08.00-17.00 på telefon 0155-24 79 92.

Lider du av allvarliga akuta psykiatriska problem, kontakta i första hand psykiatriska akutmottagningen som finns tillgänglig dygnet runt på telefon 0155-24 72 11.

Kuratorer
Annelie Lindblom
Moa Grundström
Marie Thorstensson

Psykoterapeut
Eva-Lena Rudsäter

Psykolog
Karin Westberg