Självkritik och självkänsla

Att ha tankar om att vara oduglig, otillräcklig eller värdelös, att kritisera och ständigt utvärderasig själv, att ständigt uppleva att man kommer tillkorta och att detta inte är något tillfälligt. Den här föreläsningen handlar om självkritik och hur vi kan hantera den, samt om självkänsla och vad vi kan göra för att stärka den. Vi utgår ifrån KBT och Compassionfokuserad terapi (CFT).

Tid
Inställt tills vidare på grund av coronapandemin.

Plats
Vårdcentralen Stadsfjärden, konferensrummet

Anmälan
Ditt intresse anmäler du i receptionen eller via telefon 0155-22 22 61 mån-ons kl. 08.00-11.00. Begränsat antal platser. Innan föreläsningen vänligen registrera dig i receptionen. Kostnad 200 kr, enligt Region Sörmlands taxa.
OBS! Uteblivet besök debiteras

Välkommen!