Val av husläkare och listning

Listning
Du har rätt att välja vilken vårdcentral du ska gå till, du väljer genom att lista dig. Det behöver inte vara den vårdcentral som ligger närmast där du bor, du kan till exempel välja en som din vän rekommenderat eller som ligger nära ditt jobb.

Du kan lista dig genom att fylla en listningsblankett när du kommer till motagningen eller om du skickar den till oss per post. Du kan även lista dig via 1177.se efter inloggning på ditt personliga konto där, sök efter "Vårdval".

Vi försöker i möjligaste mån jobba med kontinuitet så att du får träffa samma läkare. Välj gärna husläkare när du listar dig.