Start

Värmdö Vårdcentral

Vårdcentralen som ser helheten och just ditt unika behov! Vi erbjuder dig och din familj en personlig och fast läkarkontakt. Vi är en del av Praktikertjänst AB som är Sveriges största privata vårdgivare och vi arbetar utifrån vårt vårdavtal med Region Stockholm.

2022-11-15

Idag vaccinerar vi våra tidsbokade patienter på eftermiddagen och har därför inte möjlighet att ha telefonen öppen mellan 13.00-17.00

2022-10-14

Just nu har vi långa väntetider på planerade läkarbesök. Vi beklagar detta!

Väntetiderna har uppstått på grund av läkarbrist-underbemanning. Vi pusslar och gör så gott vi kan för att hjälpa dig som patient hos oss under denna period.

Nyrekrytering av läkare är gjord, och det kommer bli kortare väntetider efter årsskiftet.

Det finns akuta tider dagligen som bokas samma dag klockan 07:30 (endast via telefon).

 

Från och med den 1 april 2022 har Region Stockholm infört enhetligare taxor, vilket innebär att patientavgiften för alla från 18 år till och med 84 år är densamma (250 kronor) oberoende av vilken vårdande yrkeskategori du besöker.


Du betalar därför samma patientavgift på 250 kronor oavsett om du besöker läkare, sjuksköterska, psykoterapeut  eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Samma avgift gäller vid videobesök.

Om dina avgifter når upp till högkostnadsskyddet inom 12 månader får du frikort.
Frikortsgräns för besök i öppenvård är 1 200 kr.

Vid förhinder måste du av- eller omboka besökstiden senast 24 timmar innan avtalad tid.
Uteblivandeavgift debiteras med 400 kr (gäller även dig som har frikort eller är avgiftsbefriad pga ålder - under 18 och över 85 år)

Läs mer här: Patientavgifter 

2022-02-28

Ombyggnation på Värmdö Vårdcentral!

Sedan ett par veckor har det inletts ett ombyggnationsprojekt på Fenix väg 12 och 14 som i stor omfattning rör våra lokaler. Från och med vecka 9 kommer det mer direkt påverka oss. Ombyggnationen kommer att pågå i olika etapper och blir klar förmodligen först i maj. Det tar lång tid för att vi under processen måste ha verksamheten igång.

Det kommer bli bättre! I och med ombyggnationen kommer våra lokaler på Fenix väg 12 och 14 byggas ihop så att alla rum nås via receptionen på Fenix väg 14. Vi kommer totalt sett att få ytterligare några fler behandlingsrum. Receptionen kommer bli helt ny. Väntrummet kommer delvis byggas ut och en separerande glasvägg mot tandläkarmottagningen kommer att sättas upp. Alla dörrar kommer att bytas ut till bättre ljudisolerade dörrar.

Alla besök hos psykologer och psykoterapeuter under denna tid kommer tyvärr att behöva ske digitalt. Vi försöker att ha verksamheten rullande i stort sett som vanligt men var förberedd på i perioder störande ljud, viss stökighet, byggarbetare på plats, ibland skiften av rum och tyvärr ibland väntetider. Vi hoppas på er förståelse och överseende under denna period och hoppas och tror naturligtvis att våra lokaler framöver kommer att bli ännu bättre anpassade till patienters och medarbetares behov.

Tack för ert förtroende!
Vi vill också passa på att tacka för det fina omnämnande vi erhållit från Er i senaste patientenkäten där Värmdö VC rankas bland de bättre vårdcentralerna i Stockholm (andra plats i Nacka/Värmdö!).

För personalen på Värmdö VC,
Måns Grundsten, verksamhetschef

 2021-09-21

För närvarande har vi listningsstopp för nya patienter. Vi beklagar detta!

 

Om det är svårt att komma fram på telefon:

 

pröva att kontakta oss med vår digitala tjänst Mitt PTJ.

 

Angående coronavirus

För aktuell information se Folkhälsomyndigheten.