Start

Värmdö Vårdcentral

Vårdcentralen som ser helheten och just ditt unika behov! Vi erbjuder dig och din familj en personlig och fast läkarkontakt. Vi är en del av Praktikertjänst AB som är Sveriges största privata vårdgivare och vi arbetar utifrån vårt vårdavtal med Region Stockholm.

Information om vaccination mot covid-19

2021-05-26

Vi är nu klar med vaccinationen av riskgruppspatienter (Fas 3). Det är ett fåtal patienter vi inte lyckats få tag på. Om du är listad hos oss och tillhör riskgrupp och ännu ej fått dos 1 tacksam om du hör av dig till oss så ska vi försöka hjälpa till. Det gäller även patienter födda 1961 eller tidigare som ännu ej fått dos 1, hör av er så försöker vi hjälpa till. Från och med nu ges alla dos 2 på någon av vaccinationsmottagningarna.

För patienter i Fas 4 (vuxna utan riskgrupp) pågår just nu vaccination av personer födda 1976 eller tidigare, se information på 1177.se för hur du bokar tid på någon vaccinationsmottagning.

 

2021-05-19

Efter denna veckas vaccination är färdig har vi kvar att vaccinera knappt 100 patienter 18-59 år i riskgrupp (Fas 3). Vi kallar dessa patienter per telefon. Vi hoppas på god tilldelning av vaccin nästa vecka och kommer då i bästa fall kunna erbjuda vaccination till de flesta i Fas 3. Numera ger vi endast dos 1 av vaccinationen hos oss, dos 2 kommer erbjudas på vaccinationsmottagningarna, ytterligare information om detta ges härifrån i samband med dos 1.

Parallellt har Fas 4 inletts på de stora vaccinationsmottagningarna. Det är f.n. öppet för tidsbokning för alla födda 1971 eller tidigare via appen "Alltid öppet". Se 1177.se

2021-05-05


Med anledning av att vi får många frågor rörande vaccination mot covid-19 just nu:


Regionen har bestämt att alla som är 60 år eller äldre som ej fått sin första dos ska vaccineras via vaccinationscentral.


Vi vaccinerar just nu enbart riskgrupper i åldern 18-59 år, vi kallar våra patienter och det går därmed inte att själv boka en tid för vaccination hos oss. Vi kommer denna vecka att ha vaccinerat ca 40% av denna grupp utifrån vår ursprungliga kallelselista, dock tillkommer nya riskgruppspatienter kontinuerligt. Det är därmed svårt för oss att uppskatta när det blir "din tur". Vi tilldelas vaccin av Region Stockholm veckovis - vilket gör det än svårare för oss att uppskatta när det är din tur för vaccination. Varje vecka vaccinerar vi med allt vaccin vi blivit tilldelade för den aktuella veckan.


Då många kontaktar oss med frågor gällande vaccinationen så blir svarstiderna längre än normalt, vi arbetar så effektivt vi kan och ber om er förståelse för situationen vi alla befinner oss i.

 

2021-04-29


Under denna vecka (vecka 17) inleds vaccinationen av personer i riskgrupp Fas 3.  Födelseår 1962-2003, 18-59 år. Vi vaccinerar ca 85-90 patienter denna vecka och närmare 100 patienter nästa vecka. Vi kallar patienter till dessa tider. För patienter från 60 års ålder och äldre hänvisar vi till de vaccinationsmottagningar som öppnat och kan bokas via appen Alltid Öppet i första hand, eller i andra hand via telefonbokning till 1177.

Fas 3 gäller dig som har diagnostiserats med följande sjukdomar eller tillstånd:

 • kronisk hjärt- eller kärlsjukdom, även stroke och högt blodtryck.
 • kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
 • mycket kraftig övervikt, BMI 40 eller över.
 • en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • flera funktionsnedsättningar.
 • kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Downs syndrom.

Vi har en lista på patienter som ingår i riskgrupper enligt ovan och kommer att kalla patienter i åldersordning (äldst inom gruppen först).


2021-04-20

Nu ökar vaccintillgången! Och det är snabba besked om ändringar. Från och med nästa vecka (vecka 17) kommer Fas 3 inledas.

Alla patienter 60 år och äldre (födda 1961 och tidigare) kommer från och med v.17 skötas av de stora vaccinationsmottagningarna i Stockholm. Bokning sker on-line via appen Alltid Öppet, se 1177.se för information. Patienter som ej kan boka digitalt kommer att kunna ringa för bokning fr.o.m. imorgon (onsdag 21/4) eftermiddag, numret kommer släppas på 1177.se

Vi kommer från och med vecka 17 påbörja vaccination av patienter 18-59 år som ingår i riskgrupp. Folkhälsomyndigheten har definierat riskgrupp enligt följande:

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19

*Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.

*Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.

*Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).

*Kronisk lever- eller njursvikt.

*Diabetes typ 1 och typ 2.

*Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

*Downs syndrom.

Vi har en lista på patienter (ca 315 patienter) som ingår i riskgrupper enligt ovan och kommer att kalla patienter i åldersordning (äldst inom gruppen först). Under vecka 17 kommer vi ge ca 80-90 doser.

 

2021-04-14

Fas 2 i vaccinationen fortgår. Denna vecka vaccinerar vi ca 85 nya patienter med dos 1, och vi har inga bokningsbara tider eller ytterligare tillgång till vaccin just nu. Regionen har öppnat tio vaccinationsmottagningar i Stockholm som successivt kommer ta över fler och fler vaccinationer från vårdcentralerna. För närvarande är vaccinationen öppen för patienter 70+ men inom närmsta dagarna/närmsta veckan kommer även patienter 65+ att kunna boka sig.

Tilldelningen av vaccin till oss kommer minska drastiskt de kommande två veckorna vilket gör att vi inte kommer kunna ta emot bokningar på webben eller via telefon närmsta tiden (vi återkommer). Däremot kommer det finns mycket större tillgång på vaccinationsmottagningarna (Johanneshov och Älvsjö närmast), nästa vecka planeras även en telefonsluss öppnas av Regionen för telefonbokning av vaccination på någon av de mottagningarna.

Vi kommer bara kunna ge dos 2 hos oss till de patienter som fått dos 1 hos oss. Om man får dos 1 på en vaccinationsmottagning skall man även boka sig där för dos 2.

På websidan 1177.se finns ytterligare information om hur vaccineringen går till. Tider går att boka via appen "Alltid öppet" Läs på 1177.se för vägledning

 


2021-04-12

Denna vecka är alla vaccinationstider fulla. För närvarande vaccineras de födda 1951 och tidigare (70+). Vi vet inte hur mycket vaccin vi får nästa vecka. Flera tider kommer läggas ut för bokning on-line när vi vet mer, och meddelas här på hemsidan. Vi kan just nu inte ta emot några bokningar per telefon. Det finns ingen kö att sätta upp sig på. Eftersom många ringer med frågor angående vaccinationen är det tyvärr för närvarande långa svarstider.

På websidan 1177.se finns ytterligare information om hur vaccineringen går till. Förutom vårdcentralerna finns nu 10 andra mottagningar i länet som utför vaccinering för de födda -51 el tidigare. Tider går att boka via 1177.se och appen "Alltid öppet"

2021-04-08

Vi har nu öppnat möjlighet till att boka tid för vaccination mot covid-19 på webben.

Bokningen är öppen enbart för personer som är listade hos oss och är födda 1951 eller tidigare (70+).

Om du är yngre än 70 eller är listad på en annan vårdcentral och bokar tid ändå, blir bokningen raderad utan att du meddelas och om du ändå kommer till mottagningen blir du nekad vaccinering!

Antal tider är anpassad till mängden doser som vi kommer att ha varje vecka. Just nu har vi bokningsbara tider under vecka 15. 

Du blir vaccinerad med det vaccinet som finns tillgängligt på mottagningen den dagen du bokat tiden. Det finns tyvärr ingen möjlighet för dig att välja vilket vaccin du får.

Bokningen görs efter inloggning på www.1177.se.

Använd munskydd eller be om ett när du kommer. Boka av om du har feber eller känner dig sjuk.

Du kan även boka tid för vaccination på andra vaccinationsmottagningar via appen "Alltid Öppet".

2021-04-01


Kort uppdatering: Nästa vecka -14 kommer vi få vaccin till ca 35-40 nya patienter i gruppen 75+. Regionen har meddelat att de kommer skicka ut brev med information till patienter 75+ om att det går att boka sig för vaccination. Vi kommer fortsatt ringa in patienter för vaccination, så tacksamt om ni inte ringer oss för bokning.

Andra vaccinatörer kan komma att släppa tider via Alltid öppet/1177.se, titta gärna där.
Glad påsk! /Personalen Värmdö VC

De som har störst behov av att skyddas mot covid-19 kommer erbjudas vaccin först:

Fas 1

• Personer 18 år och äldre som har hemtjänst och vuxna som bor med
dem.

Begreppet hemtjänst omfattar personer som har hemsjukvård eller
omsorgsinsatser från kommuner (ej endast serviceinsatser eller
trygghetslarm), är boende på ett LSS boende (är över 18 år och har
biståndsbeslut enligt LSS 9:9 och 9:8) eller personer som har
personlig assistent. Även anhörigvårdade kan ingå om
husläkarmottagningen bedömer det.

• Personal i hemsjukvård


Fas 2

• Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
• Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade).
• Egen personal


Fas 3

• Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som
innebär en riskökning (Se Folkhälsomyndigheten).
• Personer i åldern 60–64 år.
• Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som
innebär en riskökning (Se Folkhälsomyndigheten

 

 

 

Avgiften för uteblivet besök i vården höjs till 400 kr från och med den 1 september 2020

För att minska antalet uteblivna vårdbesök utan giltigt skäl, och därmed bidra till använda vårdens resurser så effektivt som möjligt, införs en avgift på 400 kronor från den 1 september.

Avgift tas ut även om besöket är kostnadsfritt, till exempel för barn och ungdomar under 18 år, personer som är 85 år eller äldre, eller patienter med frikort. 

Förhinder ska meddelas senast 24 timmar före ett besök.

 

Angående coronavirus

Med tanke på fortsatt risk för spridning av coronavirus har vi ändrat vårt arbetssätt enligt följande:

 • patienter med symtom från luftvägar (hosta, snuva, feber) ska så långt som möjligt bedömas på distans genom telefonsamtal med läkare/sjuksköterska eller genom digitalkontakt (videobesök),
 • om behov av en medicisk bedömning föreligger, bokas då en besökstid för ett fysiskt besök på mottagningen. Patienter med luftvägssymtom ombedes att stanna utanför mottagningen för att bli upphämtade av personalen,
 • patienter som är 70 år och äldre mbedes att stanna utanför mottagningen för att bli upphämtade av personalen,
 • möjlighet till att boka tider direkt via 1177 har tagits bort,
 • patienter som ska till vår mottagning på Fenix väg 12 (spirometri/astma/KOL, diabetes, psykolog) behöver inte anmäla sig kassan; ni kan gå direkt till Fenix väg 12, eventuell faktura för besöket kommer per post,
 • för patienter som kontaktar oss i sjukskrivningsärenden vill vi påminna om att utfärdade sjukintyg för sjukskrivning kan läsas och skrivas ut via 1177.se (övriga tjänster/mina intyg),
 • då hela sjukvården är överbelastad , kan det uppkomma längre svarstider i telefon hos oss också; ett alternativ till att kontakta mottagningen kan vara vår digitala tjänst Mitt PTJ, se info överst på sidan.

 Allmänna råd:

 • Håll avstånd till andra människor – två meter så ofta du kan.
 • Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 • Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på www.1177.se