Start

Värmdö Vårdcentral

Vårdcentralen som ser helheten och just ditt unika behov! Vi erbjuder dig och din familj en personlig och fast läkarkontakt. Vi är en del av Praktikertjänst AB som är Sveriges största privata vårdgivare och vi arbetar utifrån vårt vårdavtal med Region Stockholm.

Torsdag 14/9

Pga sjukdom i personalen kan det vara svårare att få kontakt med oss per telefon idag, kontakta oss gärna digitalt där vi svarar löpande.

 

 

 

Kontakta gärna oss digitalt i första hand och slipp sitta i köer!

Måndag till fredag bemannar sköterskor och läkare vår digitala plattform. När du kontaktar oss digitalt får vi oftast en bra bild av vad ditt ärende gäller vilket gör att vi lättare och snabbare kan sortera ärenden och ge dig rätt hjälp. T ex akuta problem bokas på akut tid, behov av receptförnyelser, administrativa ärenden eller bokning av årskontroller. I många fall går ärenden att lösa direkt! Testa gärna Mitt PTJ

 

 

Från och med den 1 april 2022 har Region Stockholm infört enhetligare taxor, vilket innebär att patientavgiften för alla från 18 år till och med 84 år är densamma (250 kronor) oberoende av vilken vårdande yrkeskategori du besöker.


Du betalar därför samma patientavgift på 250 kronor oavsett om du besöker läkare, sjuksköterska, psykoterapeut  eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Samma avgift gäller vid videobesök.

Om dina avgifter når upp till högkostnadsskyddet inom 12 månader får du frikort.
Frikortsgräns för besök i öppenvård är 1 300 kr.

Vid förhinder måste du av- eller omboka besökstiden senast 24 timmar innan avtalad tid.
Uteblivandeavgift debiteras med 400 kr (gäller även dig som har frikort eller är avgiftsbefriad pga ålder - under 18 och över 85 år)

Läs mer här: Patientavgifter 

 

 

Angående coronavirus

För aktuell information se Folkhälsomyndigheten.