Vill du göra en förändring utan piller?

Tillsammans med oss hittar vi en aktivitet som är anpassad för dina förutsättningar.

Många diagnoser har en vetenskapligt påvisad positiv effekt av fysisk aktivitet.

Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, t.ex. rask promenad.

• Ytterligare hälsoeffekter kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten.

• Fysiskt aktiva individer löper hälften så stor risk att dö av hjärt-kärlsjukdom som sina stillasittande jämnåriga.

• Fysisk aktivitet minskar också risken att få högt blodtryck, åldersdiabetes och tjocktarmscancer.

• Också livskvaliteten förbättras av fysisk aktivitet på grund av ökat psykiskt välbefinnande och bättre hälsa.

• Det föreligger även starka belägg för att fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av benskörhet, benbrott framkallade genom fall, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa.

Hos oss finns kompetens för att förskriva Fysisk aktivitet på recept, dvs fysisk aktivitet på recept. Receptet ger rabatt på många träningsställen.

Vilka tar emot Recept? 
Vår närmaste träningsanläggning är BodyJoy. Här finns också mottagare av fysisk aktivitet så kallade FaR-mottagare.