Allergi, astma och KOL

Vi är en certifierad astma/KOL-mottagning

Du kan få hjälp med:

  • Fördjupad information om astma och KOL
  • Tips och råd om olika behandlingar och övningar som kan förbättra din livskvalitet
  • Spirometriundersökning
  • COPD6 undersökning
  • Allergitester
  • Rökavvänjning

Kol

Rökning är främsta orsaken till lungsjukdomen KOL som gör att man kan få svårt att andas och känna sig trött. Att sluta röka är det enda som kan hejda utvecklingen av KOL. 

Spirometri

En enkel metod för att bedöma hur lungorna fungerar. Vid spirometri mäts lungornas ventilationsförmåga, dvs den luft som du andas in.

COPD6

Detta är en snabb undersökning som inom 1 minut kan avslöja om du har avvikande lungkapacitet. Detta sker med en liten mobil apparatur.