Distriktssjuksköterskemottagning

På Vasastans vårdcentral har vi ett flertal specialiserade mottagningar. Läs mer om de olika mottagningarna här.

Levnadsvanor

Levnadsvanor

Bekymrar du dig över din vikt, kosthållning eller kanske alkoholvanor? Vill du ha hjälp med att sluta röka?

Basen i primärvård är att se till att människor inte blir sjuka. Därför kan förebyggande åtgärder vara den bästa investeringen i din hälsa.

Om du vill ha hjälp med råd kring dina levnadsvanor så är du välkommen att kontakta oss för att träffa vår distriktssjuksköterska som efter en gedigen kartläggning kan ge råd om rätt insatser men även vid behov samtala med läkare. Det kan exempelvis handla om hjälp med viktminskning via läkemedel så som MYSIMBA eller SAXENDA som alltid måste skrivas ut på recept av läkare.

 

Minnesmottagning

Alla har perioder i livet där minnet kan tyckas svikta något, men ibland så kan det röra sig om en demenssjukdom där tidig diagnos, behandling samt övriga insatser är av största vikt!

Vi tar din oro på allvar och sätter stort fokus på att så effektivt som möjligt se till att du får en ordentlig utredning.

I ett första samtal med vår distriktssjuksköterska så får du fylla i formulär och svara på frågor. Nästa steg är att ta blodprover samt att få utfört en radiologisk undersökning av hjärnan (oftast MR-kamera). Vårt personalteam ser sedan till att du får remitteras vidare till särskild minnesmottagning om det visar sig på våra tester att det föreligger hög risk för demenssjukdom. En sådan utredning brukar vanligtvis inkludera provtagning av ryggmärgsvätskan.

Det pågår just nu en pilotstudie i Skåne för blodprovstagning av demensmarkörer i blodet. Om detta sedan kommer att erbjudas i Stockholm så kommer vi så fort som möjligt att försöka få igenom det även här.

Osteoporosmottagning

Det är kanske inte det första man tänker på, men benskörhet är faktiskt väldigt farligt. All fraktur som resulterar i att man hamnar på sjukhus kan leda till komplikationer. Och just frakturer är det högre risk för om man har benskörhet.

Sverige utmärker sig som ett av de sämre länderna i Europa för att hitta benskörhet innan det leder till en fraktur.

Om du har:

  • Benskörhet i familjen
  • Drabbats av tidigt klimakterie (före 40-årsåldern)
  • Drabbats av frakturer av inte så kraftigt trauma
  • Blivit över 3 cm kortare än när du varit som längst
  • Medicinerat eller medicinerar stadigvarande med kortison i tablettform
  • Haft eller har bisköldkörtelsjukdom

så kan det finnas en anledning att göra en ordentlig utredning av ditt skelett. Vi kan då komma att göra en så kallad "bentäthetsmätning" via röntgen samt blodprovstagning.

Vi erbjuder vid behov behandling med ACLASTA som tas en gång per år hos oss på mottagningen. I de fall det inte är aktuellt att ta detta läkemedel så kan tablettbehandling som tas en gång i veckan vara ett alternativ.