Intyg

Naturligtvis hjälper vi dig med intyg. Nedan finner du de vanligast förekommande.

Körkortsintyg

Vi hjälper dig med körkortsintyget. När Transportstyrelsen kräver ett intyg från läkare så är du välkommen att kontakta oss. Om du använder glasögon eller linser, eller upplever nedsatt syn så ser vi gärna att du först går till en optiker för ett intyg som du sedan skickar in direkt till Transportstyrelsen innan läkarbesöket hos oss. Kostnaden skiljer sig beroende på vad det är som ska intygas.

 • Avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförar-legitimation: 759 kr
 • Läkarintyg synfunktion avseende lämplighet att inneha körkort m.m. Intyget ska inkludera egenbekostad synkontroll hos optiker: 375 kr
 • Läkarintyg diabetes avseende lämplighet att inneha körkort m.m: 375 kr

Övriga intyg

Kommunen behöver i vissa fall läkarutlåtanden för sin handläggning. Vissa av dessa intyg är avgiftsfria. Övriga intyg till kommun eller stadsdelsnämnd inom Stockholms län debiteras enligt särskild prislista eller timtaxa

 • Parkeringstillstånd
 • Färdtjänst/förnyelse av färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Bostadsanpassning
 • Behov av särskilt boende, till exempel vid demens
 • Till överförmyndaren i kommunen (intyg för god man och förvaltarskap)

En del av dessa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss för mer information men några exempel är:

 • Förstadagsintyg 375 kr
  Intyg som arbetsgivare kräver från första sjukdagen.
 • LUH-intyg till arbetsförmedlingen timtaxa
  Sjukersättning, aktivitetsersättning, rehabiliteringsersättning.

Timtaxa – när ett intyg inte finns prissatt

Timtaxan är 300 kronor plus eventuell moms per påbörjad kvart. Timtaxan används bland annat för intyg som inte är specifikt avgiftsbelagda, samt intyg som är skrivna på annat språk än svenska.

Intyg A: Utfärdas utifrån journal-kopior eller kännedom om patienten (15 min)
Avgift utan moms: 300 kr
Avgift med moms: 375 kr
Intyg B: Undersökning av patienten krävs (30 min)
Avgift utan moms: 600 kr
Avgift med moms: 750 kr
Intyg C: Undersökning, tester, diagnos-bedömning etcetera krävs (45 min)
Avgift utan moms: 900 kr
Avgift med moms: 1125 kr