Vaccination

Patienter tillhörande riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig mot influensa. För denna grupp är vaccinationen kostnadsfri. 

Pneumokockvaccin kan även vara aktuellt för patienter med särskild risk för allvarlig sjukdom vid infektion av pneumokocker. Det kan vara patienter som förlorat sin mjälte, patienter som står på immunhämmande behandling, eller personer med underliggande riskfaktorer så som hjärtsvikt, tidigare genomgången kärlhändelse i hjärnan (stroke eller blödning), patienter med kranskärlssjukdom (med risk för hjärtinfarkt) eller patienter med grav fetma. Även patienter med svår astma kan vara aktuella för pneumokockvaccin.