Minnesmottagning

Alla har perioder i livet där minnet kan tyckas svikta något, men ibland så kan det röra sig om en demenssjukdom där tidig diagnos, behandling samt övriga insatser är av största vikt!

Vi tar din oro på allvar och sätter stort fokus på att så effektivt som möjligt se till att du får en ordentlig utredning.

I ett första samtal med vår distriktssjuksköterska så får du fylla i formulär och svara på frågor. Nästa steg är att ta blodprover samt att få utfört en radiologisk undersökning av hjärnan (oftast MR-kamera). Vårt personalteam ser sedan till att du får remitteras vidare till särskild minnesmottagning om det visar sig på våra tester att det föreligger hög risk för demenssjukdom. En sådan utredning brukar vanligtvis inkludera provtagning av ryggmärgsvätskan.

Det pågår just nu en pilotstudie i Skåne för blodprovstagning av demensmarkörer i blodet. Om detta sedan kommer att erbjudas i Stockholm så kommer vi så fort som möjligt att försöka få igenom det även här.