Beställning av journalkopia

Vill du beställa en journalkopia till dig själv kan du antingen skicka en rekvision till oss genom att skapa ett ärdende i Mitt PTJ eller logga in på ditt konto på 1177 E-tjänster eller skriva ut, fylla i och skriva under denna blankett Rekvisition av journal (PDF) och skicka till oss.

Journalkopiorna hämtas i vår reception mot uppvisande av legitimation tidigast 5 arbetsdagar efter att vi mottagit rekvisitionen. Om journalkopiorna ska skickas direkt till annan vårdinstans meddelas detta på rekvisitionsblanketten. Har den andra vårdinstansen journalsystemet TakeCare behövs ingen rekvisition utan det räcker att du som patient ger ditt medgivande till den andra vårdinstansen att de får ta del av din journal från vår mottagning.

1-9 sidor är kostnadsfria, 10:e sidan kostar 50 kr och sedan 2 kr per nästföljande sida. Det är kostnadsfritt om journalkopiorna ska skickas till annan vårdinstans.

Om du byter vårdcentral

Är du ny patient är det den behandlande läkaren som avgör om din journal behöver rekvireras. Det är inte nödvändigt att rekvirera den i förväg.


Adress:
Husläkarmottagningen Västervården
Indalsbacken 1, pl 3
162 68 Vällingby