Start

Välkommen till Västervården Husläkarmottagning

Vi är en privatdriven vårdcentral, ansluten till Praktikertjänst, som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vår mottagning ligger i Vällingby centrum. Verksamhetschef är Linda Fredman.

Hos oss arbetar fem läkare som alla är specialister i allmänmedicin och med en mångårig erfarenhet. Vi har också blivande specialister som slutför sin utbildning hos oss.

Våra sköterskor hjälper dig med rådgivning, diabetesuppföljning, astma/KOL-uppföljning, omläggningar, stygnborttagning, blodtryckstagning med flera tjänster.

Att använda vår digitala tjänst Mitt PTJ är det snabbaste sättet att komma i kontakt med oss. 
Om du inte har möjlighet att använda vår digitala tjänst ringer du telefonnummer 08-87 92 12. Du får då prata med en mottagningssköterska som hänvisar dig rätt utifrån ditt behov.

Ring alltid 112 vid fara för liv och akut sjukdom.

Nyheter


Avgiftsändring

Region Stockholm inför 1 april en enhetstaxa för alla avgiftsbelagda vårdbesök. Detta innebär att du betalar samma patientavgift oavsett om du besöker läkare, sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. 

Den nya besöksavgiften är 250 kronor

​Barn 0-​​​17 år samt personer över 85 är fortsatt avgiftsbefriade.

 

Information om vaccination mot covid

För aktuell information om vaccination mot covid läs mer på 1177.se