Start

Välkommen till Västervården Husläkarmottagning

Vi är en privatdriven vårdcentral, ansluten till Praktikertjänst, som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vår mottagning ligger i Vällingby centrum. Verksamhetschef är Linda Fredman.

Hos oss arbetar fem läkare som alla är specialister i allmänmedicin och med en mångårig erfarenhet. Vi har också blivande specialister som slutför sin utbildning hos oss.

Våra sköterskor hjälper dig med rådgivning, diabetesuppföljning, astma/KOL-uppföljning, omläggningar, stygnborttagning, blodtryckstagning med flera tjänster.

Att använda vår digitala tjänst Mitt PTJ är det snabbaste sättet att komma i kontakt med oss. 
Om du inte har möjlighet att använda vår digitala tjänst ringer du telefonnummer 08-87 92 12

Ring alltid 112 vid fara för liv och akut sjukdom.

Nyheter

2022-06-14 Listningsstopp

Från och med 2021-06-14 har Västervården listningsstopp. Det innebär att vi inte tar emot nya patienter. Vi räknar med att släppa på listningsstoppet någon gång i slutet av augusti/början av september.
Du kan fortfarande välja att lista dig hos oss. Då kommer ditt val att hamna på en elektronisk kölista och i samband med att vi tar bort listningsstoppet kommer vi att skicka hem ett brev till dig med bekräftelse på att du blivit listad hos oss. Innan du har fått brevet är det din nuvarande vårdcentral som du ska vända dig till för att få hjälp.
Om du har råkat lista dig på annan vårdcentral och vill komma tillbaka till Västervården medan vi har listningsstopp så notera det i listningsinformationen så ska vi försöka lösa det.

Avgiftsändring

Region Stockholm inför 1 april en enhetstaxa för alla avgiftsbelagda vårdbesök. Detta innebär att du betalar samma patientavgift oavsett om du besöker läkare, sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. 

Den nya besöksavgiften är 250 kronor

​Barn 0-​​​17 år samt personer över 85 är fortsatt avgiftsbefriade.

 

Information om vaccination mot covid

För aktuell information om vaccination mot covid läs mer på 1177.se