Information om Covid-vaccination och säsongsinfluensan

2021-10-28

Kampanjen mot säsongsinfluensan börjar den 9 november

Vi på Västervården har inlett samarbete med Vaccinationsgruppen som kommer att vaccinera våra patienter mot säsongsinfluensan.
Vaccinationsgruppen finns på Indalsbacken 1 (Läkarhus 1), bottenvåningen. Du kan antingen boka tid eller komma på drop-in för vaccination. Se deras hemsida för öppettider och bokningsinformation.

Du kan också bli vaccinerad hos andra vaccinationsmottagningar som har i uppdrag att vaccinera mot säsongsinfluensan, se mer på 1177.se

________________________________________________________________________

En tredje dos vaccin – en påfyllnadsdos

Du rekommenderas en tredje dos vaccin om något av följande stämmer:

  • Du är född 1956 eller tidigare.
  • Du bor på ett särskilt boende för äldre.
  • Du har hemtjänst eller hemsjukvård.
  • Du arbetar på ett särskilt boende för äldre, inom hemtjänsten eller inom hemsjukvården.

Nytt från 2021-11-11: Du kan ta den tredje dosen tidigast fem månader efter dos två.

Personer födda 1956 eller tidigare

Vi på Västervården har inlett samarbete med Vaccinationsgruppen som kommer att vaccinera våra patienter mot covid. Detta gäller personer födda 1956 eller tidigare.

Vaccinationsgruppen finns på Indalsbacken 1 (Läkarhus 1), bottenvåningen. Du kan antingen boka tid eller komma på drop-in för vaccination. Se deras hemsida för öppettider och bokningsinformation.

Du kan också boka tid på någon av Region Stockholms vaccinationsmottagningar. Du bokar antingen via appen Alltid öppet eller Region Stockholms telefonbokning, telefonnummer 08–428 429 30, alla dagar klockan 8-19. 

Telefonbokningen finns även på följande språk och nummer.
Till vissa vaccinationsmottagningar går det även att komma på drop-in.


Personer inskrivna i hemsjukvården

Vi har nu påbörjat vaccinationerna av personer inskrivna i hemsjukvården. Om du är inskriven i hemsjukvården och undrar något kring vaccinationerna så ber vi dig ta kontakt med VM Hälsa i första hand.


Personer med hemtjänst

Västervårdens patienter som har hemtjänst och har fått brev från Region Stockholm som visar att man är berättigad till dos nr 3 kan antingen vända sig till Vaccinationsgruppen eller till oss på Västervården för att få en vaccinationstid. Brevet från Region Stockholm måste tas med vid vaccinationen. 


Unga 16 till 18 år

Du som är äldre än 16 år eller som fyller 16 år i år erbjuds att vaccinera dig mot covid-19. I Stockholms län kan du som är född 2005 eller tidigare välja om du vill gå på drop-in eller boka tid. 

Du bokar tid på någon av Region Stockholms vaccinationsmottagningar antingen via appen Alltid öppet eller Region Stockholms telefonbokning, telefonnummer 08–428 429 30, alla dagar klockan 8-19.

För att du ska kunna få din vaccination behöver du ta med en samtyckesblankett. I Stockholms län ska din/dina vårdnadshavare underteckna samtyckesblankett. Det ska ske både vid dos ett och vid dos två. Samtyckesblanketten hittar du på 1177.se


Barn 12 till 15 år

Barn mellan 12 och 15 år kommer att erbjudas vaccination under hösten.

I Stockholms län kommer det bli möjligt att vaccinera sig på skolorna. Vaccinationerna i skolorna kommer att påbörjas i samband med höstlovet, hur det kommer gå till i ditt barns skola kommer skolan att informera om.

Det är även möjligt att boka tid för vaccination redan nu, via appen Alltid öppet eller Region Stockholms telefonbokning.
Barnet behöver ha svenskt personnummer för att kunna boka på detta sätt. Samtyckesblankett krävs.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig och hur du gör för att boka tid i din region.

Personer 18 år och äldre

Läs mer här om hur du bokar tid på någon av vaccinationsmottagningarna.

Personer som saknar svenskt personnummer och personer med skyddad id ingår fortsatt i husläkarmottagningarnas vaccinationsuppdrag och ska kontakta sin vårdcentral för att få tid för vaccination.

_______________________________________________________________________

Vaccinationsintyg

Vi får många frågor kring vaccinationsintyg för utlandsresor.

Den 1 juli kommer det internationella vaccinationsbeviset Covidbevis för resor inom EU

Från 1 juli kan du hämta ditt Covidbevis som visar att du blivit vaccinerad mot covid-19
Inom sju dagar efter att du har blivit vaccinerad kan du hämta ditt bevis på covidbevis.se. Du behöver en svensk e-legitimation.

Behöver du ett intyg innan 1 juli skriver Västervården intyg, signerat av läkare, inkluderat datum för vaccinationsdoserna samt vilket märke man blivit vaccinerad med. Kostnad för intyget är 375:- enl regionens intygstaxa.

Önskas ett intyg ber vi er att ta kontakt med oss via appen MittPTJ eller via webben och vår hemsida.