Val av husläkare

Välkommen att lista dig och din familj hos oss på Västervården!

För att lista dig och/eller din familj gör du det lättast på 1177.se eller genom att komma in på mottagningen och fylla i listningsblankett.

Önskar du/din familj en namngiven husläkare så blir du/ni tilldelad enligt en intern fördelning vi har.

Har du ytterligare frågor kontakta oss på telefon 08-87 92 12.