Äldremottagning

Vi vill öka tryggheten och tillgängligheten för alla våra äldre patienter. För dig som är 75 år eller äldre och listad hos oss finns därför vår äldremottagning/äldretelefon.

Äldremottagningen erbjuder bland annat rådgivning inom sjukvårdssystemet, hjälp med att komma i kontakt med läkare/sköterska samt hjälp till en fast vårdkontakt.

Mer info om vår äldremottagning postas hem till alla våra listade patienter som nyss fyllt 75 år.