Förnya recept

Du som är patient på Västervården kan i vissa fall få dina läkemedelsrecept förnyade utan läkarbesök. Detta gäller långvarig eller återkommande medicinering som fungerar bra.

För receptförnyelse utan läkarbesök gäller

  • Läkemedlet/läkemedlen behöver vara förskrivet tidigare av läkare på vår vårdcentral.
  • Om du har en kronisk läkemedelsbehandlad sjukdom ska du ha varit på läkarkontroll hos oss för just denna sjukdom under det senaste året.
  • Beroendeframkallade läkemedel förnyas bara i särskilda fall utan läkarbesök.

OBS! Tänk på att kontakta oss i god tid!

Samtliga recept skickas som e-recept och du kan hämta ut medicinen på valfritt Apotek efter tre arbetsdagar.

Receptönskemål via Praktikertjänst24

Du kan lämna önskemål om receptförnyelse via Praktikertjänst24. Klicka här för att starta kontakt med Praktikertjänst24.

Receptönskemål via telefon

Du kan lämna receptönskemål via telefonsvarare på 08-87 92 12, knappval 2. Prata in personnummer, medicinens namn och styrka.