BVC Psykolog

Anna Fredmar Rosén

Som psykolog kan jag hjälpa till vid frågor och funderingar gällande ert barns utveckling, osäkerhet i uppfostringsfrågor, problem i familjen som kan påverka barnet med mera. Problemen behöver inte vara stora eller allvarliga.

Kontakt ombesörjes av BVC-sköterska.