Föräldragrupp

Vi erbjuder alla nyblivna föräldrar att delta i föräldragruppsverksamhet. Varje grupp träffas vid flera tillfällen under barnets första levnadsår. Teman som vaccinationer, kost, föräldrarollen, infektioner, språkutveckling, sömn, trafiksäkerhet, olycksfall i hemmet, tandhälsa samt trots- och gränssättning behandlas. Ni får vid dessa tillfällen råd och information från barnhälsovårdspersonalen samt möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra nyblivna föräldrar.

Vi tillhandahåller även kostnadsfri kurs i spädbarnsmassage. Under kursen lär ni er hur ni kan ge ert barn massage med utgångspunkt från Vimala McClures teknik och Ni får handledning i hur massagen kan anpassas till barnets och era behov. Både pappor och mammor är välkomna!

www.rikshandboken.se