Sjukt barn?

Ni är självklart välkomna att ringa till oss på BVC för rådgivning när ert barn är sjukt men tänk på att inte komma till BVC då ditt barn är infekterat eller om syskon som följer med är sjuka.

Sjukvårdsupplysningen

Telefon 0771-299299

Barnakuten Länssjukhuset

Telefon 035-134104

Giftinformationscentralen

Vid allmän förfrågan ring 08-331231. Vid akut tillstånd ring alltid 112.

Amningshjälpen Länssjukhuset

Måndag - söndag 08.00 - 17.00 tel. 035-136665

Övrig tid 035-136650