Diabetesmottagning

Här träffar du diabetessköterska Bibbi Karstensson-Koic.

Telefon 035-134043, torsdagar 035-179643

Mottagning enligt överenskommelse.

I samarbete med läkare på Viktoriakliniken arbetar vi för att ge dig den kunskap och handledning som behövs för att du skall ha kontroll över din diabetes och förebygga framtida komplikationer.

Vi samtalar om din behandling, livsstilsfrågor och egenvård.

Jag förskriver hjälpmedel så som blodsockerapparater, teststickor och injektionsnålar till insulinpennor.

Vi samarbetar med sjukgymnast, arbetsterapeut, fotvårdare och kurator.

Viktoriakliniken är ansluten till Nationella Diabetesregistret (NDR).

www.diabetes.se