Kurator

Vår kurator Anneli Rosenberg-Jansson är utbildad socionom och huvudsakligen inriktad på samtalsbehandling när det gäller kristillstånd, stressituationer, ångest- och depressionstillstånd samt andra närliggande områden.

Besök hos kurator kostar 100 kr. Högkostnadsskyddet gäller. Uteblivet besök debiteras.

Kontakt 

Mottagning måndag-torsdag 10.00-16.30.

Telefon 

035 - 17 96 41