Rehab

Vi är en Rehabenhet belägen i Viskafors. Hit kan du söka direkt utan att ha remiss. Alla är välkomna oberoende var man är listad inom vårdvalet.

Boka tid

Du kan själv boka tid för nybesök till Sjukgymnast och Arbetsterapeut via 1177 eller ringa 033-724 5555.

Hit kan du söka direkt utan att ha remiss. Alla är välkomna oberoende var man är listad inom vårdvalet.

Vi erbjuder

Här arbetar Sjukgymnaster och Arbetsterapeut med mycket goda kunskaper inom sin profession. Här erbjuder vi en individanpassad rehabilitering och fysioterapi såsom:

  • Funktionsbedömning
  • Hjälpmedelsutprovning
  • Idrottsinriktad rehabilitering
  • Pre- och postoperativ rehabilitering
  • Rehabilitering av rörelseapparaten t.ex. led-, nacke och ryggbesvär
  • Träning av muskler och rörelser, balans etc i vår träningssal
  • Bostadsanpassning
  • Handrehabilitering
  • Stress- och ångesthantering
  • Bedömning av kognitiva funktioner, minnestest och så vidare

Kostnad

Besök kostar 100 kr. Högkostnadsskydd och Frikort gäller. Uteblivet besök eller avbokning mindre än 24 timmar innan besökstiden debiteras med patientavgift.

Verksamhetschef Gerhard Andersson, tel: 033-724 5555