Hur fungerar tjänsten?

Hur kommunicerar jag med vårdcentralen?

Du har kontakt med oss via en chatt på din mobil, dator eller surfplatta. Ta den tid du behöver för att svara på frågorna. Ibland kan du även behöva skicka in bilder för att ge mer underlag för oss att bedömma.

Besöket avslutas när du fått den hjälp du behöver, du får gott om tid att sätta dig in i de råd du får och ställa följdfrågor till oss.

Varför måste jag svara på så många frågor?

Precis som vid ett vanligt besök behöver vi få grundlig information om hur du mår för att kunna göra rätt bedömning av ditt hälsotillstånd. Du kommer att få de frågor som är relevanta för dina besvär. De svar du ger kommer att ligga till grund för vår bedömning.

Kan jag få hjälp när som helst på dygnet?

Du kan påbörja ditt besök och ge svar på de förberedande frågorna när som helst under dygnets alla timmar. Tjänsten är bemannad måndag-torsdag kl. 8-15, samt fredag kl 8-12 och vår personal kommer att återkomma till dig med en bedömning så fort som möjligt. Svarstiden är vanligtvis inom två timmar under tjänstens bemanning. Upplever du en allvarlig försämring och inte får kontakt med din läkare ring 1177. Vid livshotande tillstånd ring 112.