Patient- och datasäkerhet

Hur får jag tillgång till min journal?

Ditt besök journalförs på samma sätt som vid ett fysiskt besök. Vänd dig till din vårdcentral för att få ett utdrag av din journal.

Vem kan läsa min journal?

Din journal omfattas av tystnadsplikt och vi följer alla lagar och regler för vårdgivare i Sverige. Endast behörig personal som behöver ha tillgång till dina uppgifter för att utföra sitt vårdarbete har tillåtelse att läsa din journal. Om du vill ha en journalutskrift, loggutdrag, spärra din journal eller journalutdrag kontaktar du vårdcentralen.