Kostnad och betalning

Vad kostar ett besök?
Inga avgifter tas ut för digitala kontakter på Viskaforskliniken.

Kontakt
Vänd dig till vårdcentralen om du har frågor eller synpunkter på tjänsten gällande betalning.