Viskaforskliniken Rehab

Vi är en Rehabenhet belägen i Viskafors.

Hit kan du söka direkt utan att ha remiss. Alla är välkomna oberoende var man är listad inom vårdvalet.

Du kan själv boka tid för nybesök till Sjukgymnast och Arbetsterapeut via 1177  eller ringa   033-724 5555

Här arbetar Sjukgymnaster och Arbetsterapeut med mycket goda kunskaper inom sin profession. Här erbjuder vi en individanpassad rehabilitering och fysioterapi såsom:

  • Funktionsbedömning
  • Hjälpmedelsutprovning
  • Idrottsinriktad rehabilitering
  • Pre- och postoperativ rehabilitering
  • Rehabilitering av rörelseapparaten t.ex. led-, nacke och ryggbesvär
  • Träning av muskler och rörelser, balans etc i vår träningssal
  • Bostadsanpassning
  • Handrehabilitering
  • Stress- och ångesthantering
  • Bedömning av kognitiva funktioner, minnestest etc

 

Besök kostar 100 sek. Högkostnadsskydd och Frikort gäller. Vid förhinder till besök måste det avbokas minst 24 timmar innan besökstiden. Uteblivet besök debiteras med patientavgift.

Verksamhetschef Gerhard Andersson, tel: 033-724 5555