Välkommen till Viskaforskliniken, Vårdcental, Rehab och BVC!

Vaccination mot säsongsinfluensa

Årets vaccination mot säsongsinfluensa börjar 8 november. De två första veckorna kommer vi prioritera vaccination av riskgrupper. Det vill säga de som löper en högre risk att bli svårt sjuka i influensa.
Därefter erbjuds vaccin till alla som så önskar.

Du behöver boka en tid för din vaccination. Tidsbokning kan göras via nätet, "Mina sidor" på 1177. Kräver e-legitimation. Det går även bra att boka tid via vår telefon på nummer 033-724 55 55.

Du tillhör en riskgrupp om du är:

• 65 år och äldre
• Gravid efter graviditetsvecka 12
• vuxen eller barn över 6 månader med:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår astma
  • nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, orsakad av exempelvis extrem fetma, neuromuskulära sjukdom eller flerfunktionshinder
  • kronisk leversvikt eller njursvikt
  • diabetes
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Vaccination mot covid-19.

Från 20220901 rekommenderas alla över 65 år, samt de över 18 år som ingår i riskgrupp, en påfyllndsdos av covidvaccin. 

Från och med 1 november avslutas Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation om vaccination mot covid-19 till grundfriska barn. Till följd av det erbjuder inte vi längre vaccin till barn.

För att vaccineras ska du ha fyllt 18 år

För dig mellan 18 och 64 år (utan riskfaktorer) rekommenderas 3 doser vaccin. Om du har riskfaktorer rekommenderas 4 doser vaccin 

5 doser vaccin rekommenderas för dig som är 65 år eller äldre, som har hemsjukvård eller hemtjänst eller som bor på särskilt boende.

De rekommenderade doserna ger ett gott skydd. Du kan dock välja att ta ytterligare dos mot covid om det gått minst 4 månader från din senaste dos.

Vi kan inte alltid se när du fått tidigare doser av vaccinet, den informationen behöver du kunna uppge. Bokning med fel intervall innebär att vi inte kan vaccinera dig.

För alla gäller att mellan dos 1 och 2 ska det gått minst 4 veckor, mellan dos 2 och 3 minst 3 månader, mellan dos 3 och 4 minst 4 månader, mellan dos 4 och 5 minst 4 månader. I vissa fall kan din läkare ordinerat ett annat intervall eller annat antal doser och då gäller den ordinationen.

 

Tid för vaccinering kan du boka själv via Mina sidor som du når på 1177.se. Endast du som saknar bankid behöver boka dig via telefonen. Om det inte finns bokningsbara tider på 1177 är det för att dessa just nu är slut.  Fler tider för vaccinering läggs upp kontinuerligt. Finns inga tider just nu är du är välkommen att återkomma lite senare.

För mer information angående vaccinet hänvisar vi till 1177. Vaccineringen är kostnadsfri och du kan vaccinera dig även där du inte är listad. 

 

Här kan du boka tid 1177

Om du saknar bank-ID eller inte kan boka tid via webben kan du boka tid på telefon: 033-7245555